Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kai gamintojas ketina tapti gaminančiu klientu ir nereikia pakeitimų tinkle

Žemiau pateiktu prijungimo procesu vadovaukitės, jei:

 • Turite galiojantį, iki 2015 m. kovo 1 d. išduotą leidimą gaminti elektros energiją;
 • Elektrinės parametrai atitinka gaminančio vartotojo apibrėžimą pagal galiojančius teisės aktus, o operatoriaus elektros tinkle pakeitimai nereikalingi.
1
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti
 • Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“;
 • Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti saulės elektrinės galią ir adresą;
 • Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:
INFORMACIJA/ DOKUMENTAS  KAS KREIPIASI

PRIVATUS ASMUO

JURIDINIS ASMUO
ATSTOVAS 
FIZINIO
ASMENS
JURIDINIO 
ASMENS
Asmens tapatybę patvirtinančios dokumento (LR paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija V V V V
AB ESO abonento numeris V V V V
Notaro patvirtintas įgaliojimas atstovauti gaminančiam vartotojui     V V
Juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantis dokumentas (Juridinių asmenų registro išrašas)   V   V
Galiojančio leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar galiojančio leidimo gaminti elektros energiją kopija V V V V

Privatūs asmenys prijungimo sąlygas užsakyti taip pat gali ir trumpuoju ESO telefonu 1802, 8 611 21802*. Tokiu atveju bus paprašyta pateikti tokią informaciją:

 • vardą, pavardę;
 • abonento numerį žmogaus, kurio vardu yra sudaryta elektros persiuntimo ar pirkimo-pardavimo sutartis.

Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos per 8 darbo dienas

*1802 – apmokestinamas pagal ryšio operatorių taikomą tarifą.
  8 611 21802 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą.

2
Sulaukite informacijos apie parengtas prijungimo sąlygas
 • Apie išankstinių sąlygų parengimą pranešime Jūsų paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu, SMS žinute ar telefonu);
 • Informacija apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateikiama savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“; 
 • Apie prijungimo sąlygų parengimą taip pat informuosime LR energetikos ministeriją.
3
Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti
 • Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos inspekciją. Daugiau informacijos apie šiuos leidimus čia;
 • Valstybinė energetikos inspekcija, gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.

 

4
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją
 • Šiuo metu reguliuojamos elektros energijos kainos taikomos tik privatiems klientams (plačiau – Elektros energetikos įstatyme).
5
Sudarykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartį
KLIENTO VEIKSMAI ESO VEIKSMAI

Nutraukite turimas pirkimo-pardavimo ir persiuntimo bei elektros energijos supirkimo (jei tokia buvo) sutartis. 

Informuosime, kai bus paruošta elektros energijos pirkimo pardavimo ir persiuntimo sutartis.

Pasirašykite gaminančių vartotojų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartį su ESO  

Pranešimą ESO apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

 
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba