Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kai gamintojas ketina tapti gaminančiu klientu ir reikia pakeitimų tinkle

Žemiau pateiktu prijungimo procesu vadovaukitės, jei:

 • Turite galiojantį, iki 2015 m. kovo 1 d. išduotą leidimą gaminti elektros energiją;
 • Turite galiojantį, iki 2015 m. kovo 1 d. išduotą leidimą  plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir turite VEI pažymą, patvirtinančią, kad elektrinė yra išbandyta ir tinkama eksploatuoti;
 • Elektrinės parametrai atitinka gaminančio vartotojo apibrėžimą pagal galiojančius teisės aktus, o operatoriaus elektros tinkle pakeitimai neatlikti, t.y.:
            • nesate įrengęs elektros energijos apskaitos prietaisų, tinkamų gaminančio vartotojo apskaitai                        vykdyti;
            • neįrengta automatizuota elektros energijos apskaitos sistema.
1
Pateikite paraišką prijungimo sąlygoms gauti
 • Užpildykite paraišką savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“.
 • Paraiškoje nurodykite numatomos įrengti saulės elektrinės galią ir adresą.
 • Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:
INFORMACIJA/ DOKUMENTAS  KAS KREIPIASI

PRIVATUS ASMUO

JURIDINIS ASMUO
ATSTOVAS 
FIZINIO
ASMENS
JURIDINIO 
ASMENS
Asmens tapatybę patvirtinančios dokumento (LR paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija V V V V
AB ESO abonento numeris V V V V
Notaro patvirtintas įgaliojimas atstovauti gaminančiam vartotojui     V V
Juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantis dokumentas (Juridinių asmenų registro išrašas)   V   V
Galiojančio leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar galiojančio leidimo gaminti elektros energiją kopija V V V V

Privatūs asmenys prijungimo sąlygas užsakyti taip pat gali ir trumpuoju ESO telefonu 1802, 8 611 21802*. Tokiu atveju bus paprašyta pateikti tokią informaciją:

 • Vardą, pavardę
 • Abonento numerį žmogaus, kurio vardu yra sudaryta elektros persiuntimo ar pirkimo-pardavimo sutartis.

Išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos per 8 darbo dienas.

*1802 – apmokestinamas pagal ryšio operatorių taikomą tarifą.
  8 611 21802 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

 

2
Sulaukite informacijos apie parengtas prijungimo sąlygas
 • Apie išankstinių sąlygų parengimą pranešime jūsų paraiškoje nurodytu būdu (el. paštu, SMS žinute ar telefonu). 
 • Informacija apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat pateikiama savitarnos svetainėje www.manogile.lt skiltyje „Sutartys ir objektai“ → „Paraiškos ir prašymai“. 
 • Apie prijungimo sąlygų parengimą taip pat informuosime LR energetikos ministeriją.
3
Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą
KLIENTO VEIKSMAI ESO VEIKSMAI
Pasirinkite elektros tinklo projektuotoją (savo nuožiūra arba iš pateikto sąrašo).  
Jūsų pasirinktas projektuotojas pagal prijungimo sąlygas parengs ir suderins projektą nustatyta tvarka.   
Pateikite 2 popierines suderinto projekto kopijas ir skaitmeninę projekto kopiją CD laikmenoje PDF formatu artimiausiame ESO Klientų aptarnavimo centre arba atsiųskite paštu.   
Pateikite ESO prašymą sudaryti gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį. Gavę prašymą ruošti sutartį, ją parengsime ir pateiksime per 30 kalendorinių dienų. 
4
Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką
KLIENTO VEIKSMAI ESO VEIKSMAI

Per vieną mėnesį pasirašykite sutartį ir grąžinkite ją ESO. Tai padaryti galite:

 • Savitarnos svetainėje www.manogile.lt;
 • Klientų aptarnavimo centruose „Gilė"
 • Atsiųsdami paštu sutartyje nurodytu ESO adresu.
 

Sumokėkite prijungimo paslaugos mokestį, kuris yra identiškas sutartyje nurodytai kainai vienu iš šių būdų:

 • Pavedimu į sąskaitą (žiūrėti rekvizitus);
 • Grynaisiais įmokų surinkimo vietose.
Prijungimo darbus ESO elektros tinkle pradėsime gavę jūsų pasirašytą sutartį ir sumokėtą įmoką. 
5
Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui
KLIENTO VEIKSMAI ESO VEIKSMAI

Įsirenkite elektrinės vidaus elektros tinklą.

Šiuos darbus patikėkite tik tiems, kas turi tam reikiamą kvalifikaciją. 

 

Užsisakykite energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, kurią išduoda Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

Daugiau apie pažymą – inspekcijos tinklapyje: www.vei.lt

El. paštu informuosime jus apie prijungimo darbų pabaigą.

Savitarnos svetainės www.manogile.lt paskyroje Jums pranešime, kai bus gauta Valstybinės energetikos inspekcijos išduota energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

6
Pasirūpinkite leidimu elektros energijai gaminti
 • Norėdami gauti leidimą elektros energijai gaminti, kreipkitės į Valstybinę energetikos inspekciją. Daugiau informacijos apie šiuos leidimus čia;
 • Valstybinė energetikos inspekcija, gavusi visus reikiamus dokumentus, priims sprendimą ir įstatymų numatyta tvarka išduos leidimą gaminti elektros energiją.

 

7
Pasirinkite nepriklausomą elektros energijos tiekėją
 • Šiuo metu reguliuojamos elektros energijos kainos taikomos tik privatiems klientams (plačiau  Elektros energetikos įstatyme).
8
Sudarykite gaminančio vartotojo elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartį
KLIENTO VEIKSMAI ESO VEIKSMAI

Pasirašykite gaminančių vartotojų elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo sutartį su ESO

Informuosime, kai bus paruošta elektros energijos pirkimo pardavimo ir persiuntimo sutartis.

Pranešimą ESO apie pasirinktą nepriklausomą tiekėją pateikite prieš prijungiant savo įrenginius prie ESO elektros tinklų, bet ne vėliau kaip elektros apskaitos prietaiso įrengimo dieną.

Per 5 darbo dienas po pasirašytos sutarties grąžinimo prijungsime elektros įrenginius prie ESO tinklo.
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba