Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kodėl nėra elektros?

Sužinokite, kada Jūsų rajone elektrą suplanuota išjungti dėl remonto darbų:

Jūsų pasirinktu adresu atjungimų nėra.


Jei Jūsų nurodytu adresu nėra suplanuoto elektros atjungimo,o
Jūsų būste elektros vis tiek nėra, įvertinkite, kur gali būti gedimas, ir kreipkitės į atsakingas įmones.

Kaip atpažinti, kurio tinklo gedimas? Kur kreiptis?
  • Patikrinkite, ar neišsijungę automatiniai elektros energijos jungikliai, esantys namuose, laiptinėje. Juos įjungus, elektra turėtų atsirasti.

  • Patikrinkite, ar elektra dingo tik Jūsų name. Jei elektra yra aplinkiniuose pastatuose, tai reiškia, kad gedimas įvyko Jūsų namo vidaus tinkle. Tokiu atveju reiktų kreiptis į namo administratorių ar administruojančią įmonę arba kviesti elektriką.

Jei elektra dingo ne dėl namo vidaus tinklo gedimo ar ne dėl planinių elektros tinklo remonto darbų, apie elektros dingimą reiktų pranešti trumpuoju klientų aptarnavimo telefonu 1852 ir +370 697 61 852*.

*1852 – apmokestinamas pagal ryšio operatorių taikomą tarifą.
  +370 697 61 852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

  • Avarinių situacijų ar įvykių atvejais elektros energijos tiekimo atstatymas atliekamas nedelsiant.
  • Oro temperatūrai nukritus žemiau -5°C, planiniai elektros tinklo remonto darbai laikinai sustabdomi, jei juos atliekant būtina nutraukti elektros energijos tiekimą ilgiau kaip 5 valandoms.
  • Temperatūrai nukritus žemiau -10°C darbai nevykdomi.

Užsisakykite asmeninius pranešimus apie planuojamus elektros atjungimus dėl remonto darbų Jūsų name, kad būtumėte ramūs, jog informaciją gausite laiku.

Asmeninį pranešimą apie planuojamą elektros išjungimą galite užsisakyti:

  • Nemokamu telefonu 1852

Pranešimai siunčiami SMS žinute arba elektroniniu paštu. Pranešimai apie gedimus ir atliktus remonto darbus nakties metu siunčiami nebus.


Artėjant audroms ar kitoms stichijoms, jų metu ir kitais ekstremaliais atvejais labai svarbu saugiai elgtis šalia elektros įrenginių, pasiruošti galimiems elektros tiekimo sutrikimams:

Kaip pasiruošti galimam elektros dingimui?
Kritinės situacijos, pagalba nukentėjus nuo elektros
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba