Kritinės situacijos namuose ir lauke

Siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, būtina laikytis bendrų saugumo taisyklių.

Pirmoji pagalba nukentėjus nuo elektros:

 • Kuo skubiau iškvieskite greitąją pagalbą telefonu 112;
 • Įsitikinkite, ar nukentėjęs asmuo nėra veikiamas elektros srovės;
 • Kurį laiką nelieskite žmogaus, kuris ką tik nukentėjo – jo kūnu dar gali tekėti elektra;
 • Elektros iškrova (elektros šokas) gali sustabdyti žmogaus širdies darbą, nudeginti ar sukelti raumenų susitraukimą, tačiau skubiai suteikdami pirmąją pagalbą, jūs galite išgelbėti gyvybę!
 • Patraukti nukentėjusįjį galima viena ranka, stovint ant sausos lentos ar sausų rūbų. Rankas apsaugokite sausomis pirštinėmis ar sausu drabužiu. Tempti nukentėjusįjį reikėtų laikant už drabužio, neliečiant kūno;
 • Elektros prietaisą ir elektros srovę išjunkite tik tuo atveju, jei nėra grėsmės papildomai nukentėti.
Kritinės situacijos namuose
Elektra ir vanduo
 • Vanduo kelia pavojų  elektros prietaisams ir įrenginiams. Saugokite, kad elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar patys elektros prietaisai negautų drėgmės.
 • Kai elektrinis arbatinukas yra įjungtas, nepilkite ir neišpilkite iš jo vandens.
 • Skalbimo mašina nesinaudokite kieme, pirtyje ir vonios kambaryje, kur šalia yra vandentiekio vamzdžiai.
Elektra ir metalas
 • Vienu metu nelieskite įjungtų elektros prietaisų, jungiamųjų laidų, jungiklių ir vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ar kitų sistemų metalinių vamzdžių.
 • Laidynę, elektros krosnelę ir kitus elektra kaitinamus prietaisus statykite tik ant atsparaus karščiui paviršiaus (metalinio, porcelianinio), bet ne ant medinio paviršiaus ar arti lengvai užsidegančių daiktų.
 • Norėdami papildomai sušildyti patalpą, nenaudokite savos gamybos elektra kaitinamų prietaisų. Visus naudojamus šildytuvus reikia prijungti ir eksploatuoti tik griežtai laikantis instrukcijų.
Elektros prietaisų valymas
 • Prieš įjungdami elektros prietaisą visuomet įsitikinkite, kad jis yra švarus, nes dulkės, skysčiai ir kiti patekę nešvarumai gali ne tik sugadinti prietaisą, bet ir sukelti gaisro pavojų.
 • Maisto gamybos prietaisus nuvalykite nuo likusių riebalų, ypač sujungimų vietose.
 • Valydami elektros prietaisus, apžiūrėkite, ar nėra dingusių dangtelių, sulūžusių detalių, sutrūkinėjusių ar neuždengtų laidų.
Šviestuvų priežiūra
 • Jei šviestuvuose perdegė elektros lemputė, vietoj jos nesukite didesnio galingumo lemputės, nei nurodyta šviestuvo instrukcijoje. Galingesnė lemputė skleidžia daugiau šilumos, tad gali išlydyti ar netgi uždegti šalia esančias medžiagas.
 • Keisdami elektros lemputę, laikykite ją už stiklinės kolbos ir neprisilieskite prie metalinio jos korpuso.
 • Elektrinių šviestuvų nestatykite arti kitų lengvai užsidegančių daiktų, nedenkite popieriumi ar audiniu. Valydami šviestuvus, išjunkite juos.
Kištukiniai lizdai ir elektros laidai
 • Jei naudojant prietaisą pasirodo dūmai ar žiežirbos, pasigirsta neįprasti garsai ar pajaučiamas svilėsių kvapas, įrenginį reiktų kuo skubiau išjungti.
 • Reguliariai apžiūrėkite, ar tvarkingi elektros jungikliai, nepažeisti kištukinių lizdų korpusai, ar jungiant kištuką, nėra kibirkščiavimo ar degėsių kvapo, ar nekaista kištukinis lizdas. Priešingu atveju jį būtina nedelsiant pakeisti arba priveržti varžtus, patikrinti kontaktus.
 • Jei elektros laido izoliacija buvo pažeista, neužtenka tik apvynioti šios vietos izoliacine juostele, kuri gali nuslinkti.
 • Visus elektros instaliacijos darbus, elektros jungiklio performatavimą, elektros prietaisų taisymą, elektros laidų tiesimą ar taisymą patikėkite specialistams, gerai išmanantiems saugumo reikalavimus.
 • Jei namuose yra mažų vaikų, rekomenduojame apsaugoti kištukinius lizdus.
 • Siaučiant gamtos stichijoms – audroms, liūtims, pūgoms, potvyniams – būtinai išjunkite elektros prietaisus.
Kritinės situacijos lauke
Jeigu nutrūko elektros laidas
 • Jokiu būdu jo nelieskite;
 • Neikite arčiau nei 8 metrai prie nutrūkusio laido;
 • Nestumkite laido pagaliu ar kokiu nors kitu daiktu;
 • Kuo greičiau apie tai praneškite ESO nemokamu telefonu 1852
Apšvietimas lauke

Dekoratyviniam apšvietimui naudokite tik specialiai laukui skirtus šviestuvus ir ypač mažo galingumo prietaisus.
Venkite laikino dekoratyvinio apšvietimo virš baseino ar netoliese jo bei užtikrinkite, kad visi sujungimai lauke būtų atsparūs vandeniui. Užtikrinkite lauko apšvietimo nepažeistų stiprus vėjas.

Elektros tinklų saugojimas

Nešdami ilgus metalinius daiktus (pvz., kopėčias, vamzdžius), užtikrinkite, kad nepažeistumėte elektros tinklų ar nenutrauktumėte laido.

Elektros tinklų apsaugos zonose
 • Įsidėmėkite, kad be elektros tinklus prižiūrinčio ESO raštiško susitikimo draudžiama elektros tinklų apsaugos zonose statyti, remontuoti ar griauti statinius, nes tai gali būti pavojinga;
 • Elektros tinklų apsaugos zonose nevykdykite krovimo, melioravimo darbų, nenaudokite mechaninių laistytuvų, neįrenkite aikštelių gyvuliams, nestatykite vielinių tvorų;
 • Prisiminkite, kad už elektros tinklų apsaugos zonų negalima savarankiškai sodinti arba kirsti medžių, ypač tokių, kurie gali griūti ant laidų. Apie pastebėtą grėsmę būtinai praneškite klientų aptarnavimo tel. +370 660 01852*;
 • Atminkite, kad apsauginėse zonose pavojinga važinėti  mašinomis, aukštesnėmis nei 4,5 metro, bei atlikti žemės darbus giliau nei 30 cm. Požeminių elektros kabelių apsaugos zonoje negalima lyginti grunto;
 • Elektros tinklų apsaugos zonose nekurkite ugnies, nelaidykite aitvarų ir neužsiimkite jokia veikla, galinčia pakenkti elektros tinklams ir jūsų sveikatai.

+370 660 01852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

Pastebėjus pažeidimą
 • Pastebėję nukritusį elektros oro linijos laidą, pasirūpinkite, kad prie jo nesiartintų žmonės ir gyvuliai.
 • Nelieskite ant laidų užvirtusių medžių ar oro linijų atramų, nes jie gali kelti pavojų jūsų gyvybei.
 • Neikite į transformatorių pastočių bei skirstyklų teritorijas, transformatorinių, skirstomųjų įrenginių bei kabelių linijų statinių patalpas, neatidarykite elektros įrenginių durų ir liukų. Tai kelia didžiulį pavojų gyvybei! Tai daryti gali tik kvalifikuoti ESO specialistai.

Apie pavojingą situaciją nedelsiant praneškite ESO nemokamu numeriu 1852

Darbas šalia elektros oro linijų
 • Dirbdami arti įtampą turinčių elektros oro linijų, laikykitės saugaus atstumo. Įvertinkite laidų siūbavimą nuo vėjo.
 • Jei būtinai turite atlikti darbus arčiau, juos ir saugos priemones suderinkite su ESO. 
Taip pat būtina žinoti
 • Negalima artintis prie atramų ar medžių, užvirtusių ant elektros linijų – jie taip pat gali būti pavojingi gyvybei;
 • Iš automobilio, ant kurio nukrito nutrūkęs elektros laidas, reikia iššokti abiem kojomis – taip nesukursite grandinės ir nepatirsite elektros smūgio;
 • Jei laidas nukrenta netoliese ant šlapios žolės, reikia šokinėti arba eiti labai mažais žingsneliais, laikant koją prie kojos, kad nebūtų sukurta elektros grandinė;
 • Jei pastebite apgadintus, kibirkščiuojančius elektros įrenginius, ant grindinio ar automobilių nukritusius laidus. kuo skubiau praneškite nemokamu telefonu 1852
 • Jei nuo elektros nukentėjo žmogus, kuo greičiau iškvieskite greitąją pagalbą telefonu 112.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).