Susisiekime

Elektros linijų tinklo apkrovų matavimai vartotojams

Žemėlapyje pateikiama preliminari informacija apie žemos įtampos elektros linijų pralaidumus. Prijungimas prie žemos įtampos elektros linijų, prie kurių jau yra prijungta maksimali elektros energijos vartotojų galia, taip pat galimas, tačiau tam būtų reikalingos investicijos skirstomojo tinklo pralaidumų didinimui. Tinklo pralaidumų didinimas reikalingas siekiant užtikrinti elektros energijos kokybės atitikimą standartui.

 

 - Oro ir kabelių linijos, kurios turi laisvų pralaidumų naujų elektros energijos vartotojų prijungimui ir nereikalauja ženklių investicijų naujų klientų prijungimui

 - Oro ir kabelių linijos, prie kurių jau yra prijungtas maksimalus elektros energijos vartotojų galingumas ir naujų vartotojų prijungimui būtų reikalingos investicijos tinklo pralaidumų didinimui