Susisiekime

Elektros linijų tinklo apkrovų matavimai

Žemėlapyje pateikiama preliminari informacija apie žemos įtampos (0,4 kV) elektros linijas, prie kurių jau yra prijungtas maksimalus galimas elektrinių (saulės elektrinių) galingumas ir naujų elektrinių prijungimui būtų reikalingos investicijos tinklo pralaidumų didinimui. Tinklo pralaidumo didinimas reikalingas siekiant užtikrinti naujų elektrinių gaminamos elektros energijos atitikimą standartui. To neatlikus, elektrinėse gaminama elektra neatitiktų standarto, dėl ko reikšmingai padidėja naujos elektrinės bei jau esamų klientų įrenginių gedimo rizika. Gyventojams planuojantiems gaminti elektros energiją savarankiškai, šiais atvejais rekomenduojame gamybos įrenginius įsigyti iš nutolusių elektrinių t.y. tapti nutolusiu gaminančiu vartotoju. Taip ne tik užsitikrinsite žalią energiją sau, nesukelsite neigiamo efekto kaimynui, bet ir išvengsite savo lėšų investavimo į tinklo rekonstrukciją. Išsamiau apie nutolusius gaminančius vartotojus skaitykite čia. 

 

Paaiškinimai:

 - Oro ir kabelių linijos prie kurių jau yra prijungtas maksimalus galimas elektrinių (saulės elektrinių) galingumas ir naujų elektrinių prijungimui būtų reikalingos investicijos tinklo pralaidumų didinimui.