Susisiekime

Teritorijos, kuriose numatyta kvartalinė elektros tinklų plėtra

Kvartalas – Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) suformuota teritorija, kurioje numatomas individualių namų masyvas ar mišrios paskirties pastatai ir kurioje parengtas žemėtvarkos ar detalusis planas bei suformuoti sklypai. Prijungimas vykdomas pagal bendrą techninį sprendinį, tačiau tam reikalingi atskiri projektai ir sutartys. ESO atsižvelgus į suformuotų teritorijų žemės sklypų naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, komercinės paskirties objektų teritorijos) nustato techniškai pagrįsta ir ekonomiškai naudingiausia vartotojui bei ESO sprendinį, kurio pagrindu sklypui arba potencialiam subjektui nustatoma skirstomojo elektros tinklo metražo (atstumo) dedamoji. Skirstomojo elektros tinklo kvartalo metražo dedamoji apskaičiuojama įvertinant numatomu įrengti 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų suminį ilgį padalinant potencialių subjektų skaičiaus pagal formulę:

čia:
Lp – metrų skaičius, tenkantis jungiamam sklypui ir (ar) potencialiam subjektui, m;

Lsum – numatomų 0,4 kV ir (ar) 6-10 kV skirstomųjų tinklų elektros linijų ir (ar) rekonstruojamų ESO elektros linijų suminis ilgis, m;

n – numatomų prijungti sklypų  ir (ar) potencialių subjektų skaičius, vnt.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).