Susisiekime

Įrengiantiems elektrinę esamame objekte, kuriame jau vartojama elektra, nekeičiant vartojimo galios

Ką turite žinoti prieš pildant paraišką?

Kaip apskaičiuojama paslaugos kaina, kviečiame susipažinti čia
Kas yra elektrinės įrengtoji, leistina generuoti, elektrinės keitiklio ir kt. galios, kviečiame susipažinti čia

Koks prijungimo procesas?

Procesas skiriasi priklausomai nuo to, kokia bus įrengta elektrinės galia.

Įrengta elektrinės galia iki 100 kW
Įrengta elektrinės galia iki 0,8 kW

Jeigu įrengta elektrinės galia bus iki 0,8 kW, paraiškos ar kitų dokumentų teikti Jums nereikia, užtenka užpildyti šią formą čia ir pateikti formoje nurodytus dokumentus. Tolimesni veiksmai:

 • Per 2 d. d. patikrinsime Jūsų pateiktus dokumentus.
 • Per 2 d. d. atnaujinsime Nuosavybės ribų aktą (jį galėsite rasti prisijungę prie ESO savitarnos svetainės).
 • Per 2 d. d. pakeisime apskaitos prietaisą į išmanųjį su generacijos skale. Jei Jūsų objekte jau įrengtas išmanusis apskaitos prietaisas – įdiegsime generacijos skalę.
 • Per 2 d. d. atnaujinsime duomenis apie Jūsų objektą – tapsite gaminančiu vartotoju.
Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Užpildykite paraišką „Tapti gaminančiu vartotoju“ savitarnos svetainėje (instrukciją rasite čia). Čia matysite paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Svarbu: kai gausime paraišką, Jums atsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą – 41,89 Eur su PVM. Gavę mokėjimą paraišką patikrinsime (užtrunkame iki 3 k. d.), kai ji bus patvirtinta, prijungimo sąlygas parengsime per 7 k. d. 

Pildant paraišką „Projekto rengėjas" siūlome rinktis „Klientas“, nes įrangą montuojantis Jūsų rangovas turi tiksliausią informaciją apie elektrinę, gali nustatyti Jūsų vidaus tinklo parametrus ir atsižvelgiant į juos apskaičiuoti įtaką bendrai energetinei sistemai (Jūsų vidaus tinklas + ESO tinklas). 

Remiantis mūsų patirtimi, tik labai mažai daliai klientų, kurių elektrinės iki 100 kW, reikia rengti prijungimo projektą ir pertvarkyti ESO tinklą. Jeigu „Projekto rengėjas" pasirinkite „ESO“ Jums pasirašius prijungimo sutartį parengsime projektą.

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

 • bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas.
Peržiūrėkite parengtą Prijungimo paslaugos sutartį bei apmokėkite prijungimo įmoką

Jeigu projektą rengs ESO, po paraiškos priėmimo, savitarnoje pateiksime Prijungimo paslaugos sutartį, kurioje bus nurodyta preliminari prijungimo paslaugos kaina, Jūsų objekto prijungimo sąlygos bei specialiosios sutarties sąlygos. Su sutarties bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti čia.

Jeigu projektą rengsite Jūs patys, parengsime prijungimo sąlygų dokumentą, kuriame bus nurodyti visi būtini ESO tinklo pertvarkymo veiksmai. Jūsų projektuotojas turės parengti projektą pagal dokumente nurodytas prijungimo sąlygas. Kai pateiksite suderintą su visomis institucijomis projektą ir ESO jį patvirtins, parengsime Prijungimo paslaugos sutartį, kurioje bus nurodyta preliminari prijungimo įmoka, drauge pateiksime ir išankstinę paslaugos apmokėjimo sąskaitą. Jei vėliau kaina keisis – Jus informuosime.

Rengiant prijungimo sąlygas gali prireikti natūrinių matavimų. Tokiu atveju, klientus informuojame el. paštu. Plačiau susipažinkite čia.

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat galite rasti ESO savitarnos svetainėje arba pasitikrinti prijungimo sąlygų terminų formoje čia.

Svarbu: Jūsų sutartis bus laikoma pasirašyta, kai sumokėsite sutartyje nurodytą preliminarią prijungimo įmoką. Sutarties nereikia papildomai pasirašyti. Jeigu įmoka lygi 0 – būtinas sutarties patvirtinimas. Įmoką galima išsimokėti dalimis: sutarties sudarymo mokestis 0 Eur, mėnesinis administravimo mokestis 0 Eur, sutarties trukmė 3–60 mėn., palūkanos 11,2 %.

Darbus pradėsime vykdyti, kai tik sutartis bus patvirtinta (jei įmoka yra 0) arba gausime įmoką ir visus reikalingus dokumentus. Jūsų objekte elektros skaitiklį pakeisime į išmanųjį, tačiau kol kas apskaita nebus pritaikyta generuojamos galios apskaitymui. Jeigu Jūsų objekte įrengtas transformatorinio jungimo skaitiklis (gali būti įrengta komerciniuose objektuose) – jo nekeisime, o užbaigus elektrinės prijungimo darbus, jį perprogramuosime ir pritaikysime generuojamos galios apskaitymui.

Atkreipiame dėmesį, kad patvirtinus Prijungimo paslaugos sutartį, prijungimo sąlygos galios tiek pat laiko, kiek ir sutartis. Pasirašius ir apmokėjus sutartį, maksimalus terminas per kurį ESO atliks darbus yra 270 k. d., tačiau įprastai darbus atliekame greičiau:

 • Per 25 kalendorines dienas, jeigu prijungimui prie ESO tinklų techninis projektas nereikalingas,
 • Per 40-150 kalendorinių dienų, jeigu reikia projektuoti ir pertvarkyti ESO tinklą. (Jeigu projektą rengsite patys, per šį terminą turėsite pateikti parengtą projektą)

Svarbu: parengtos prijungimo sąlygos galios 90 kalendorinių dienų, o pasirašius Prijungimo paslaugos sutartį elektrinę turėsite įrengti per 9 mėnesius. Jeigu nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektros vidaus tinklo ir elektrinės numatytu terminu, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo atliksime techninių galimybių vertinimą prijungti norimos galios elektrinei, nes galimybės pratęsti techninių sąlygų ir prijungimo sutarties galiojimą nėra.

Įrenkite elektrinę ir pateikite rangovo deklaraciją

Elektrinės įrengimo darbus patikėkite tik reikiamą kvalifikaciją turintiems rangovams. Atlikus elektrinės įrengimo darbus, rangovui reikia pateikti Elektros įrenginius iki 100 kW įrengusio rangovo deklaraciją, patvirtinančią, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Deklaraciją Jūsų pasirinktas rangovas turi pateikti internetu čia. Dokumentą patikrinsime per 5 d. d. nuo jo pateikimo datos. Taip pat rangovas turėtų patikrinti, ar Jūsų vidaus tinklas bus pajėgus generuojamą elektros energiją perduoti iki ESO tinklo.

Gavę rangovo deklaraciją ir ją patvirtinę, per 7 d. d. paruošime nuosavybės ribų aktą bei perprogramuosime skaitiklį, kad jis būtų pritaikytas elektrinės veiklai.

Svarbu: savo elektrinę įjungti ir pradėti generaciją galite tik gavę parnešimą, kad darbai yra užbaigti.

Tapus gaminančiu vartotoju automatiškai priskiriamas atsiskaitymo planas: Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį.

(Apie visus atsiskaitymo planus ir skirtumus tarp jų galite paskaityti čia)

Jeigu gaminančiu vartotoju tampate pirmą kartą, per 5 d. d., bet ne vėliau nei iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, galite pasikeisti atsiskaitymo planą naujam objektui. Tai galite padaryti ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano keitimas“. Vėliau, keisti atsiskaitymo planą galite vieną kartą per 12 mėnesių (ribojimas numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Jei nespėsite pateikti rangovo deklaracijos per sutarties galiojimo terminą (9 mėn. nuo jos pasirašymo), prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo vertinsime technines galimybes prijungti norimos galios elektrinę. Nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Pateiksime galutinę PVM sąskaitą faktūrą paslaugos apmokėjimui

Atlikus visus darbus, parengsime galutinę paslaugos PVM sąskaitą faktūrą. Jei po atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, jei susidarys nepriemoka – prašysime Jūsų sumokėti trūkstamą dalį.

Susipažinkite su Gaminančio vartotojo tipinėmis sąlygomis

Kadangi objekte tiekiama elektros energija ir turite elektros pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu arba visuomeniniu tiekėju, papildomai sudaryti ar pasirašyti sutarties nereikia. Jums pradeda galioti Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos, kurios skelbiamos www.eso.lt. puslapyje, skiltyje „Sutartys ir kiti dokumentai“ čia.

Jums tapus gaminančiu vartotoju, dalį savo elektrinės galios galite priskirti kitiems savo nuosavybės teise valdomiems vartojimo objektams. Daugiau informacijos, kaip priskirti savo elektrinę kitiems vartojimo objektams rasite čia.

Įrengta elektrinės galia didesnė kaip 100 kW
Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Užpildykite paraišką „Tapti gaminančiu vartotoju“ savitarnos svetainėje (instrukciją rasite čia). Čia matysite paraiškos statusą ir naujausią informaciją.

Svarbu: kai gausime paraišką, Jums atsiųsime išankstinio mokėjimo sąskaitą už prijungimo sąlygų parengimą – 41,89 Eur su PVM. Gavę mokėjimą paraišką patikrinsime (užtrunkame iki 3 k. d.), kai ji bus patvirtinta, prijungimo sąlygas parengsime per 7 k. d. 

Informaciją apie parengtas prijungimo sąlygas taip pat galite rasti ESO savitarnos svetainėje arba pasitikrinti prijungimo sąlygų terminų formoje čia.

Pildant paraišką matysite, kad projekto rengėjas visada bus „Klientas", nes įrangą montuojantis Jūsų rangovas turi tiksliausią informaciją apie elektrinę, gali nustatyti Jūsų vidaus tinklo parametrus ir atsižvelgiant į juos apskaičiuoti įtaką bendrai energetinei sistemai (Jūsų vidaus tinklas + ESO tinklas). 

Kartu su paraiška pateikite šiuos dokumentus:

 • bendrasavininkų sutikimą, jei turtas valdomas kelių asmenų;
 • notaro patvirtintą įgaliojimą, jei esate privataus arba juridinio asmens atstovas.
Parenkite elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektą

Jūsų pasirinktas projektuotojas turi parengti projektą pagal prijungimo sąlygas ir jį suderinti su atsakingomis institucijomis. Parengto projekto skaitmeninę versiją prašome patalpinti ESO puslapyje čia (www.eso.lt → Partneriams → Elektros darbų tiekėjams ir rangovams → Naujų klientų prijungimo projektų pateikimas). Brėžinius ir schemas prašome pateikti DWG formatu, kitus dokumentus – PDF formatu.

Peržiūrėkite parengtą Prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite prijungimo įmoką

Po projekto patvirtinimo, parengsime Prijungimo paslaugos sutartį, kurioje bus nurodyta preliminari prijungimo įmoka, Jūsų objekto prijungimo sąlygos bei specialiosios sutarties sąlygos. Su sutarties bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti čia. Kartu pateiksime ir išankstinę paslaugos apmokėjimo sąskaitą, jei vėliau kaina keisis – Jus informuosime.

Rengiant prijungimo sąlygas gali prireikti natūrinių matavimų. Tokiu atveju, klientus informuojame el. paštu. Plačiau susipažinkit čia.

Svarbu: Jūsų sutartis bus laikoma pasirašyta, kai sumokėsite sutartyje nurodytą preliminarią prijungimo įmoką. Sutarties nereikia papildomai pasirašyti. Jeigu įmoka lygi 0 – būtinas sutarties patvirtinimas. Įmoką galima išsimokėti dalimis: sutarties sudarymo mokestis 0 Eur, mėnesinis administravimo mokestis 0 Eur, sutarties trukmė 3–60 mėn., palūkanos 11,2 %.

Darbus pradėsime vykdyti, kai tik sutartis bus patvirtinta (jei įmoka yra 0) arba gausime įmoką ir visus reikalingus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad Prijungimo paslaugos sutartis galioja tiek pat laiko, kiek ir prijungimo sąlygos. Pasirašius ir apmokėjus sutartį, maksimalus terminas per kurį ESO atliks darbus yra 270 k. d., tačiau įprastai darbus atliekame greičiau:

 • Per 25 kalendorines dienas, jeigu prijungimui prie ESO tinklų techninis projektas nereikalingas,
 • Per 40-150 kalendorinių dienų, jeigu reikia projektuoti ir pertvarkyti ESO tinklą. (Jeigu projektą rengsite patys, per šį terminą turėsite pateikti parengtą projektą)

Svarbu: parengtos prijungimo sąlygos galios 22 mėn., per šį terminą turėsite pasirašyti prijungimo sutartį ir įrengti elektrinę. Jeigu nespėsite pasirašyti sutarties prijungimo sąlygų galiojimo laikotarpiu arba neįsirengsite elektros vidaus tinklo ir elektrinės numatytu terminu, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo atliksime techninių galimybių vertinimą prijungti norimos galios elektrinei, nes nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Parenkite elektrinės vidaus elektros tinklą prijungimui

Elektrinės įrengimo darbus patikėkite tik reikiamą kvalifikaciją turintiems rangovams. Įrengus elektrinę reikia gauti VERT pažymą elektrinės bandymui, atitikties ataskaitą ir vertinimo ataskaitą elektrinės bandymams. Jūsų rangovas gautą VERT pažymą turi pateikti internetinėje svetainėje čia. Dokumentą patikrinsime per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo datos.

Patikrinus VERT pažymą informuosime, kada galite kreiptis į Jus aptarnaujantį vadybininką, projektų vadovą arba bendruoju [email protected] paštu dėl elektrinės bandymų programos inicijavimo. ESO įrengs automatizuotą apskaitą Jūsų objekte.

Elektrinę naudoti galima tik užbaigus atitikties vertinimą (natūrinius bandymus) ir gavus VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, patvirtinančią, kad elektrinė įrengta laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. VERT pažymą gamybai rangovas turi pateikti čia.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai jau baigti. Gavę VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą ir ją patvirtinę, per 5 d. d. paruošime nuosavybės ribų aktą.

Jeigu ESO tinklo pertvarkymo darbai dar nebaigti. Gavę VERT energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą ir ją patvirtinę, paruošime nuosavybės ribų aktą (per 5 d. d. nuo įtampos įjungimo objekte).

Tapus gaminančiu vartotoju automatiškai priskiriamas atsiskaitymo planas: Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį.

(Apie visus atsiskaitymo planus ir skirtumus tarp jų galite paskaityti čia)

Jeigu gaminančiu vartotoju tampate pirmą kartą, per 5 d. d., bet ne vėliau nei iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, galite pasikeisti atsiskaitymo planą naujam objektui. Tai galite padaryti ESO savitarnoje pateikę paraišką „Gaminančio vartotojo atsiskaitymo plano keitimas“. Vėliau, keisti atsiskaitymo planą galite vieną kartą per 12 mėnesių (ribojimas numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme).

Svarbu: Jei nespėsite pateikti VERT pažymos per techninių sąlygų galiojimo terminą arba sutarties galiojimo laikotarpį, prašysime teikti naują paraišką ir iš naujo atliksime techninių galimybių vertinimą prijungti norimos galios elektrinei, nes nėra galimybių pratęsti technines sąlygas ir prijungimo sutarties galiojimą.

Pateiksime galutinę PVM sąskaitą faktūrą paslaugos apmokėjimui

Atlikus visus darbus, parengsime galutinę paslaugos PVM sąskaitą faktūrą. Jei po atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą, jei susidarys nepriemoka – prašysime Jūsų sumokėti trūkstamą dalį.

Susipažinkite su Gaminančio vartotojo tipinėmis sąlygomis

Kadangi objekte tiekiama elektros energija ir turite elektros pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu arba visuomeniniu tiekėju, papildomai sudaryti ar pasirašyti sutarties nereikia. Jums pradeda galioti Gaminančio vartotojo tipinės sąlygos, kurios skelbiamos www.eso.lt. puslapyje, skiltyje „Sutartys ir kiti dokumentai“ čia.

Jums tapus gaminančiu vartotoju, dalį savo elektrinės galios galite priskirti kitiems savo nuosavybės teise valdomiems vartojimo objektams. Daugiau informacijos, kaip priskirti savo elektrinę kitiems vartojimo objektams rasite čia.

 

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).