Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Varžų matavimas

Atliksime jūsų elektros tinklo grandinių varžų matavimus, parengsime ir priduosime visą dokumentaciją, būtiną didinantis galią.

Pastaba: paslauga teikiama tik privatiems klientams individualiuose namuose didinantiems elektros galią be įvado tipo keitimo (pvz. iš vienfazio į trifazį).

Kaina

100 €

  • Atliksime matavimus

  • Parengsime dokumentaciją
  • Priduosime dokumentaciją ESO

 

 

Plačiau apie paslaugą

Norint pasididinti elektros galią, turite ESO pateikti „Elektros įrenginių techninės būklės patikrino aktą“. Šiuo aktu atestuotas elektrikas patvirtina, kad objekto elektros įrenginiai atitinka Elektros įrenginių ir įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių elektros įrenginių įrengimą ir (ar) eksploatavimą, reikalavimus ir gali būti naudojami pagal paskirtį. Aktas parengiamas tik atlikus elektros grandinių varžų matavimus ir įsitikinus, kad jie atitinka normas.

ESO paslaugą teikia tik privatiems klientams, gyvenantiems individualiuose namuose ir pateikusiems paraišką didintis elektros įvado galią.

Paslauga suteikiama per 5 darbo dienas po išankstinės sąskaitos apmokėjimo.

Parengiami dokumentai
  • kliento elektros įrenginių įrengimo schema;
  • pereinamųjų kontaktų nuo įžemintuvų (įnulinimo magistralės) iki įžeminamų (įnulinamų) elementų tikrinimo protokolas;
  • iki 1000V instaliacijos izoliacijos varžos matavimo protokolas;
  • apsauginių ir darbinių įžemintuvų varžų matavimo protokolas;
  • „Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas“ (jei kliento elektros tinklas pripažįstamas tinkamu galios didinimui).

Papildoma informacija

Jei didinatės galią ir jums reikia pakloti naują įvadinį kabelį nuo skaitiklio iki namo paskirstymo dėžutės (pvz. turėjote vienfazį įvadą ir keičiate jį į trifazį), tada rekomenduojame užsisakyti kompleksinę ESO paslaugą „Kliento elektros tinklo įrengimas“. Jos apimtyje paklosime naują įvadinį kabelį ir išmatuosime jo varžas. Daugiau informacijos

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba