Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Skaitiklių tikrinimas

Vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu, klientas privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus ir elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis.

Taisyklės, kuriomis vadovaujantis tikrinami elektros skaitikliai, jų plombos ar buitinis vartotojas laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoja suvartotą elektros kiekį ir kt. yra nustatyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ norminiais aktais.

Patikrinimai gali vykti ir kitais tiksliniais atvejais, pavyzdžiui, jeigu klientui atrodo, kad jo elektros skaitiklio rodmenys yra per dideli arba per maži bei kitais atvejais.

Norėdami, kad būtų įvertinta, jog jūsų skaitiklis veikia tinkamai, susisiekite su mumis:

  • Išreikškite pageidavimą telefonu 1852, +370 697 61 852*;
  • Išsiųskite laisvos formos prašymą adresu paslaugos@eso.lt;

  *+370 697 61 852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

Gavę jūsų prašymą, atsiųsime pas jus darbuotoją, kuris įvertins ar skaitiklis veikia tinkamai.

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba