Susisiekime

Skaitiklių gedimai

Apie elektros skaitiklio gedimą galite pranešti tel. 1852, +370 697 61 852


*+370 697 61 852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

Skaitiklis gali būti sugedęs, jei jis neskaičiuoja arba rodo nepagrįstą suvartotos elektros kiekio pokytį. Skaitiklis gali netinkamai veikti šiais atvejais:

  • Yra įjungtas apšvietimas arba kiti elektros prietaisai, o elektros skaitiklio diskas nesisuka arba nemirksi šviesos diodas;
  • Ant skaitiklio yra mechaninių pažeidimų (pvz., ant ekrano, korpuso/gaubto, plombų);
  • Visi elektros prietaisai išjungti, o skaitiklio diskas sukasi arba mirksi šviesos diodas;
  • Elektroninio skaitiklio ekranėlyje elektros energijos duomenys mirksi arba neatvaizduojami

Pastebėję elektros skaitiklio pažeidimą, neįprastai didelius ar mažus suvartotos elektros rodmenų pokyčius arba jei rodmenys nekinta, nedelsdami apie tai mus informuokite.