Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Skaitiklių gedimai

Apie elektros skaitiklio gedimą galite pranešti tel. 1852, +370 697 61 852


*+370 697 61 852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

Skaitiklis gali būti sugedęs, jei jis neskaičiuoja arba rodo nepagrįstą suvartotos elektros kiekio pokytį. Skaitiklis gali netinkamai veikti šiais atvejais:

  • Yra įjungtas apšvietimas arba kiti elektros prietaisai, o elektros skaitiklio diskas nesisuka arba nemirksi šviesos diodas;
  • Ant skaitiklio yra mechaninių pažeidimų (pvz., ant ekrano, korpuso/gaubto, plombų);
  • Visi elektros prietaisai išjungti, o skaitiklio diskas sukasi arba mirksi šviesos diodas;
  • Elektroninio skaitiklio ekranėlyje elektros energijos duomenys mirksi arba neatvaizduojami

Pastebėję elektros skaitiklio pažeidimą, neįprastai didelius ar mažus suvartotos elektros rodmenų pokyčius arba jei rodmenys nekinta, nedelsdami apie tai mus informuokite.

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba