Susisiekime

Blogai veikiančių skaitiklių atpažinimas

Skaitiklis gali būti sugedęs, jei jis neskaičiuoja arba rodo nepagrįstą suvartotos elektros kiekio pokytį.

Skaitiklis gali netinkamai veikti, jei:

  • Įjungtas apšvietimas arba kiti elektros prietaisai, o elektros skaitiklio diskas nesisuka arba nemirksi šviesos diodas;
  • Ant skaitiklio yra mechaninių pažeidimų (pvz., ant ekrano, korpuso/gaubto, plombų);
  • Visi elektros prietaisai išjungti, o skaitiklio diskas sukasi arba mirksi šviesos diodas;
  • Elektroninio skaitiklio ekranėlyje elektros energijos duomenys mirksi arba neatvaizduojami.

Pastebėję elektros skaitiklio pažeidimą, neįprastai didelius ar mažus suvartotos elektros rodmenų pokyčius arba jei rodmenys nekinta, nedelsdami apie tai mus informuokite.

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.