Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kaip atpažinti blogai veikiantį skaitiklį?

Skaitiklis gali būti sugedęs, jei jis neskaičiuoja arba rodo nepagrįstą suvartotos elektros kiekio pokytį.

Skaitiklis gali netinkamai veikti, jei:

  • Įjungtas apšvietimas arba kiti elektros prietaisai, o elektros skaitiklio diskas nesisuka arba nemirksi šviesos diodas;
  • Ant skaitiklio yra mechaninių pažeidimų (pvz., ant ekrano, korpuso/gaubto, plombų);
  • Visi elektros prietaisai išjungti, o skaitiklio diskas sukasi arba mirksi šviesos diodas;
  • Elektroninio skaitiklio ekranėlyje elektros energijos duomenys mirksi arba neatvaizduojami.

Pastebėję elektros skaitiklio pažeidimą, neįprastai didelius ar mažus suvartotos elektros rodmenų pokyčius arba jei rodmenys nekinta, nedelsdami apie tai mus informuokite.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip pranešti apie elektros skaitiklio gedimą?

Apie elektros skaitiklio gedimą galite pranešti tel. 1852

Kaip nurašyti skaitiklio rodmenis?

Atsisiųskite mūsų naudojamų skaitiklių žinyną. Jame rasite skaitiklių ekranuose atvaizduojamų rodmenų schemas ir žymėjimų reikšmes.

Atsisiųsti žinyną

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba