Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Kada tikrinami skaitikliai?

Vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu, klientas privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, ir (ar) operatoriaus įgaliotiems tretiesiems asmenims, pateikusiems atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus ir elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis.

Terminai, kuriais vadovaujantis tikrinami elektros skaitikliai, jų plombos ar buitinis vartotojas laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoja suvartotą elektros kiekį ir kt. yra nustatyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ norminiais aktais.

Patikrinimai gali vykti ir kitais tiksliniais atvejais, pavyzdžiui, jeigu klientui atrodo, kad jo elektros skaitiklio rodmenys yra per dideli arba per maži bei kitais atvejais.

Norėdami, kad būtų įvertinta, jog jūsų skaitiklis veikia tinkamai, susisiekite su mumis:

  • Išreikškite pageidavimą telefonu 1852, +370 697 61 852*;
  • Išsiųskite laisvos formos prašymą adresu paslaugos@eso.lt;

  *+370 697 61 852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

Gavę jūsų prašymą, atsiųsime pas jus darbuotoją, kuris įvertins ar skaitiklis veikia tinkamai.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kam pranešti apie elektros skaitiklio gedimą?

Apie elektros skaitiklio gedimą praneškite telefonu 1852. 

Ar reikės mokėti už skaitiklio patikrinimą ir pakeitimą?

Jeigu Jūsų prašymas patikrinti elektros skaitiklį ir dėl to atliktas skaitiklio keitimas buvo pagrįstas, už atliktus darbus mokėti nereikia.

Jei mūsų specialistai per paskutinius 12 mėn. tikrinti skaitiklio buvo iškviesti nepagrįstai, už šį iškvietimą reikės sumokėti 23,46 Eur.

Kiek kainuos skaitiklio pakeitimas, jei jis sugedo dėl kliento kaltės?

Jei skaitiklis buvo sugadintas dėl kliento kaltės (mechaniškai pažeistas korpusas, stiklas, vidaus detalės, skaitiklis sudegintas, naudojant neleistinai didelę srovę, nuplėštos, sugadintos plombos), keitimo išlaidas turi kompensuoti pats klientas.

Skaitiklio remonto ar keitimo kaina:

  • Vienfazio – 41,65 Eur.
  • Trifazio – 50,50 Eur.

Šie darbai traktuojami kaip žalos atlyginimas, todėl PVM neskaičiuojamas.

Kaip nurašyti skaitiklio rodmenis?

Atsisiųskite mūsų naudojamų skaitiklių žinyną. Jame rasite skaitiklių ekranuose atvaizduojamų rodmenų schemas ir žymėjimų reikšmes.

Atsisiųsti žinyną

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba