Susisiekime

ESO vykdoma studija

VIEŠOJI KONSULTACIJA DĖL A IR B TIPO ELEKTRINIŲ REIKALAVIMŲ

Įvertinant intensyvią atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų plėtrą Lietuvoje ir atsižvelgiant į Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategijoje numatytus tikslus, AB ,,Energijos skirstymo operatorius” užsakymu Lietuvos energetikos institutas atliko „Prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklo prijungiamų A ir B tipo saulės jėgainių techninių ir funkcinių charakteristikų parinkimo studija“, kurioje buvo parengti siūlymai dokumento/Nutarimo Nr. O3E-323 (VKEKK/VERT, 2018 m. spalio 15 d.), papildymui ir koregavimui. Siekiant parengti techniškai ir ekonomiškai pagrįstus reikalavimus, Lietuvos energetikos institutas vykdo viešąją konsultaciją, kuri truks iki 2022 m. vasario 28 d.

Viešosios konsultacijos dokumentas:

Lietuvos energetikos instituto siūlymai papildyti NUTARIMĄ“

Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (es) nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo (2018 m. Spalio 15 d., Nr. O3E-323, Vilnius)

Dokumento nuoroda:

Pasiūlymai viešajai konsultacijai

„Papildomi dokumentai (šiuo metu galiojantys dokumentai)“:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo (2018 m. spalio 15 d. Nr. O3e-323, Vilnius)

Dokumento nuoroda:
https://www.regula.lt/Docs/nutarimas_2018_323.pdf

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/631 2016 m. balandžio 14 d. dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai

Dokumento nuoroda:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=EN

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements for grid connection of generators

Dokumento nuoroda:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=EN

Klausimus, pastabas ir patikslinimus bei argumentus, susijusius su siūlomais pakeitimais, siųskite laisva forma šiuo kontaktu:

Dr. Virginijus Radziukynas
Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vadovas
Lietuvos energetikos institutas
Tel: +370 610 46809
E-paštas: Virginijus.Radziukynas@lei.lt

Pastabas ir komentarus siųsti iki šių metų vasario 28 dienos.

Dėkojame Jums už aktyvų dalyvavimą viešojoje konsultacijoje.