Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Nutraukiamos elektros sutartys

Siekdami užtikrinti, kad elektros tinklas būtų išnaudojamas optimaliai, nuolat peržiūrime neaktyvias Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis.

Sutartis gali būti nutraukta laikantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kai:

  • klientas elektros energijos nenaudoja 36 mėnesius iš eilės;
  • elektros energijos tiekimas ir (ar) elektros energijos persiuntimas buvo nutrauktas dėl kliento kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius;
  • klientas padaro esminį sutarties pažeidimą.
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba