Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Skolos grąžinimas

Jei gavote pranešimą apie susidariusią skolą, ją sumokėti prašome per 10 dienų nuo pranešimo suformavimo datos. Grąžinti skolą galima tokiu pačiu būdu, kokiu įprastai mokate už elektrą. 

Atsižvelgiant į įvairias aplinkybes, skolos apmokėjimas gali būti atidėtas, pvz., įvertinus finansinius sunkumus, tai, kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. skola buvo atidėta (galima atidėti iki dviejų kartų per 1 metus) ir pan. Susitarimas atidėti skolos mokėjimą fiksuojamas pasirašant vekselį arba vekselį ir skolos grąžinimo sutartį. Prieš pasirašant vekselį, turi būti sumokama 30 proc. skolos.

Jei reikia pasitarti dėl skolos atidėjimo, kviečiame prašome kreiptis numeriais 1852 arba +370 697 61 852*.


 *+370 697 61 852 – minutės kaina yra pagal Jūsų ryšio tiekėjo tarifą, papildomai neapmokestinama.

Apmokėti už elektrą – kiekvieną mėnesį

Už suvartotą elektros energiją atsiskaitoma kiekvieną mėnesį iki 20-osios dienos, o jei gaunate sąskaitas – sąskaitoje nurodytu terminu.

Jei įsiskolinama ir skola nesumokama laiku, skolos administravimas perduodamas skolų išieškojimo įmonėms, kurios taiko papildomus skolų administravimo mokesčius.  

Nesumokėjus skolos, elektros energijos tiekimas nutraukiamas apie tai įspėjus klientą prieš 15 kalendorinių dienų. Apmokėjus visą skolą (įskaitant ir delspinigius, administravimo išlaidas, išjungimo, įjungimo išlaidas), elektros tiekimas yra atstatomas per 5 darbo dienas.

Jei dėl už negrąžintą skolą atjungto elektros tiekimo atstatymo nesikreipiama daugiau kaip 6 mėnesius, skirstomųjų tinklų operatorius ESO turi teisę nutraukti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, išmontuoti elektros apskaitos prietaisus ir kitus įrenginius (atvadus, linijas ir pan.).

Sužinoti savo mokėjimų istoriją visuomet patogiai galite prisijungę prie ESO savitarnos svetainės

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba