Susisiekime

Garantinio tiekimo kaina

Klientams, kurie yra nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo bus užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas. Garantinio tiekimo (t. y. vien tik elektros energijos) kaina bus apskaičiuojama vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 str. nuostatomis: kaina bus apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (t. y. Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25).

Galutinė (pilna) kaina klientui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:

  • persiuntimo paslaugos kaina, kurią nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (2021-11-16 nutarimu Nr. O3E-1494 patvirtintos 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos);
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, kurią teisės aktų tvarka nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2021-10-29 nutarimu Nr. O3E-1420 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų sausio 1 d. yra 0,00321 Eur/kWh be PVM (=0,0038841 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas;
  • skirstymo paslaugos papildoma dedamoji, skirta skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensavimui. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-11-05 nutarimu Nr. O3E-1450 nustatyta skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina nuo 2022 metų sausio 1 d. yra 0,01192 Eur/kWh be PVM (=0,0144232 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.
  • garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis.

Tarifų planas

Persiuntimo paslaugos kaina  VIAP kaina Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina Garantinio tiekimo (energijos) kaina

Galutinė (pilna) kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas, 2022-05 mėn.
Eur/kWh 

Standartinis  
Vienos laiko zonos 0,064  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,25845305 0,258
Dienos1 0,073 0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,26745305 0,267
Nakties, savaitgalio2 0,041 0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,23545305 0,235
NAmai  
Vienos laiko zonos  0,048 0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,24245305 0,242
Dienos1 0,055 0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,24945305 0,249
Nakties, savaitgalio2 0,032  0,0038841 0,01144232 0,17614575 0,22645305  0,226
Pastovioji dedamoji 3,00       3,00 3,00
NAmai plius  
Vienos laiko zonos 0,043  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,23745305  0,237
Dienos1 0,05 0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,24445305  0,244
Nakties, savaitgalio2 0,029 0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,22345305 0,223
Pastovioji dedamoji 6,00      6,00  6,00
Išmanusis  
Nakties energijos dedamoji 0,038  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,23245305 0,232
Ryto energijos dedamoji 0,048  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,24245305 0,242
Dienos energijos dedamoji 0,06 0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,25445305 0,254
Vakaro energijos dedamoji 0,081  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,27545305 0,275
Vidutinės įtampos  
 Vienos laiko zonos 0,026  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,22045305 0,220
 Dienos1 0,029  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,22345305 0,223
 Nakties, savaitgalio2 0,017  0,0038841 0,0144232 0,17614575 0,21145305 0,211

Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

 Praėjusių laikotarpių duomenys:

Galutinė kaina su PVM (2021 – 2022 metai)