Susisiekime

Garantinio tiekimo kaina

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:

  • persiuntimo paslaugos kaina, kurią nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (2022-06-07 nutarimu Nr. O3E-860 patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas galiojančias nuo 2022-07-01);
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, kurią teisės aktų tvarka nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2022-05-27 nutarimu Nr. O3E-778 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM (0,00 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas;
  • skirstymo paslaugos papildoma dedamoji, skirta skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensavimui. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-31 nutarimu Nr. O3E-798 nustatyta persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina įvertinus kompensacijos dydį nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,01192 Eur/kWh be PVM (0,0144232 Eur/kWh su PVM).Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.
  • garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis ir pritaikius valstybės taikomą dalinį tiekimo kainos kompensavimą.

Tarifų planas

Persiuntimo paslaugos kaina  VIAP kaina Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina Garantinio tiekimo (energijos) kaina Pilna kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas Valstybės taikomas dalinis tiekimo kainos kompensav
imas 

 Galutinė kaina įvertinus kompensaciją 
2022-09 mėn.
Eur/kWh

Standartinis  
Vienos laiko zonos 0,079  0 0,0144232 0,726589875 0,820013075  -0,09 0,730013075
Dienos1 0,09 0 0,0144232 0,726589875 0,831013075  -0,09 0,741013075
Nakties, savaitgalio2 0,051 0 0,0144232 0,726589875 0,792013075  -0,09 0,702013075
NAmai  
Vienos laiko zonos  0,063 0 0,0144232 0,726589875 0,804013075 -0,09 0,714013075
Dienos1 0,072 0 0,0144232 0,726589875 0,813013075 -0,09 0,723013075
Nakties, savaitgalio2 0,042  0 0,01144232 0,726589875 0,783013075 -0,09 0,693013075
Pastovioji dedamoji 3,00      3,00
NAmai plius  
Vienos laiko zonos 0,059  0 0,0144232 0,726589875 0,800013075 -0,09 0,710013075
Dienos1 0,067 0 0,0144232 0,726589875 0,808013075 -0,09 0,718013075
Nakties, savaitgalio2 0,039 0 0,0144232 0,726589875 0,780013075 -0,09 0,693013075
Pastovioji dedamoji 6,00      6,00
Išmanusis  
Nakties energijos dedamoji 0,047  0 0,0144232 0,726589875 0,788013075 -0,09 0,698013075
Ryto energijos dedamoji 0,059 0 0,0144232 0,726589875  0,800013075 -0,09 0,710013075
Dienos energijos dedamoji 0,074 0 0,0144232 0,726589875 0,815013075 -0,09 0,725013075
Vakaro energijos dedamoji 0,099 0 0,0144232 0,726589875 0,840013075 -0,09 0,750013075
Vidutinės įtampos  
 Vienos laiko zonos 0,039  0 0,0144232 0,726589875 0,780013075 -0,09 0,690013075
 Dienos1 0,044  0 0,0144232 0,726589875 0,785013075 -0,09 0,695013075
 Nakties, savaitgalio2 0,026  0 0,0144232 0,726589875 0,767013075 -0,09 0,677013075

Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

Garantinio tiekimo kaina klientams, kurių tiekėjas nutraukė veiklą (2022 m. rugsėjis)

 Praėjusių laikotarpių duomenys:

Galutinė kaina su PVM (2021 – 2022 metai)

Garantinio tiekimo kaina klientams, kurių tiekėjas nutraukė veiklą (2022 m. rugsėjis)“