Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Garantinio tiekimo kaina

Klientams, kurie yra nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo bus užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas. Garantinio tiekimo (t. y. vien tik elektros energijos) kaina bus apskaičiuojama vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 str. nuostatomis: kaina bus apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (t. y. Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25).

Galutinė (pilna) kaina klientui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:

  • persiuntimo paslaugos kaina, kurią nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (2020-11-04 nutarimu Nr. O3-1068 patvirtintos 2021 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos);
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, kurią teisės aktų tvarka nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2020-10-28 nutarimu Nr. O3E-1013 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2021 metų sausio 1 d. yra 0,01124 Eur/kWh be PVM (=0,0136004 Eur/kWh su PVM), nuo 2021 metų liepos 1 d. yra 0,01006 Eur/kWh be PVM (=0,0121726 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas;
  • skirstymo paslaugos papildoma dedamoji, skirta skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensavimui. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-10-28 nutarimu Nr. O3E-1012 nustatyta skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina nuo 2021 metų sausio 1 d. yra 0,00112 Eur/kWh be PVM (=0,0013552 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.
  • garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis.

Tarifų planas

Persiuntimo paslaugos kaina  VIAP kaina Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina Garantinio tiekimo (energijos) kaina

Galutinė (pilna) kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas, 2021-11 mėn.
Eur/kWh 

Standartinis  
Vienos laiko zonos 0,072  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,250254175 0,250
Dienos1 0,082 0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,260254175 0,260
Nakties, savaitgalio2 0,046 0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,224254175 0,224
NAmai  
Vienos laiko zonos  0,056 0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,234254175 0,234
Dienos1 0,064 0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,242254175 0,242
Nakties, savaitgalio2 0,037  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,215254175  0,215
Pastovioji dedamoji 3,00       3,00 3,00
NAmai plius  
Vienos laiko zonos 0,051  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,229254175  0,229
Dienos1 0,058 0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,236254175  0,236
Nakties, savaitgalio2 0,034 0,0121726 0,0013552 0,1874895 0,212254175 0,212
Pastovioji dedamoji 6,00      6,00  6,00
Išmanusis  
Nakties energijos dedamoji 0,043  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,221254175 0,221
Ryto energijos dedamoji 0,054  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,232254175 0,232
Dienos energijos dedamoji 0,069 0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,247254175 0,247
Vakaro energijos dedamoji 0,084  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,262254175 0,262
Vidutinės įtampos  
 Vienos laiko zonos 0,033  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,211254175 0,211
 Dienos1 0,038  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,216254175 0,216
 Nakties, savaitgalio2 0,022  0,0121726 0,0013552 0,164726375 0,200254175 0,200

Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

Praėjusių laikotarpių duomenys:

Galutinė kaina su PVM (Sausio mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Vasario mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Kovo mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Balandžio mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Gegužės mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Birželio mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Liepos mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Rugpūčio mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Rugsėjo mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Spalio mėn.)

Galutinė kaina su PVM (Lapkričio mėn.)

0,215254175
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba