Susisiekime

Garantinio tiekimo kaina

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:

  • persiuntimo paslaugos kaina, kurią paskelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (2022-11-16 nutarimu Nr. O3E-1564paskelbė 2023 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas galiojančias nuo 2023-01-01);
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, kurią teisės aktų tvarka nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2022-10-24 nutarimu Nr.  O3E-1469 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2023 metų sausio 1 d. yra -0,0078 Eur/kWh be PVM (-0,009438 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas;
  • papildoma dedamoji prie elektros energijos persiuntimo kainos, skirta skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensavimui. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-12-20 nutarimu Nr. O3E-1738 nustatyta papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo kaina įvertinus kompensacijos dydį nuo 2023 metų sausio 1 d. yra 0,00005 Eur/kWh be PVM (0,0000605 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.
  • garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,15. Garantinio tiekimo kainos apskaičiavimo tvarką ir taikymo principus reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas.

Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis ir pritaikius valstybės taikomą dalinį tiekimo kainos kompensavimą.

Atkreipiame dėmesį, kad lentelėje garantinio tiekimo kaina pateikta už einamąjį mėnesį. Ši kaina bus atvaizduojama sąskaitoje už šį mėnesį, kurią gausite kito mėnesio pradžioje. Praėjusių mėnesių garantinio tiekimo kainą galite atsisiųsti čia.

Tarifų planas

Persiuntimo paslaugos kaina

 VIAP kaina

Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina

Garantinio tiekimo (energijos) kaina

Pilna kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas

Valstybės taikomas dalinis tiekimo kainos kompensavimas 

 Galutinė kaina įvertinus kompensaciją

Standartinis  
Vienos laiko zonos 0,08470  -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,21873049 0 0,21873049 
Dienos1 0,09680 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,23083049 0 0,23083049 
Nakties, savaitgalio2 0,05687 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,19090049 0 0,19090049 
NAmai  
Vienos laiko zonos  0,06897 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,20300049 0 0,20300049
Dienos1 0,07865 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,21268049 0 0,21268049
Nakties, savaitgalio2 0,04719 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,18122049 0 0,18122049
Pastovioji dedamoji 3,00          3,00   3,00
NAmai plius  
Vienos laiko zonos 0,06534 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,19937049 0 0,19937049
Dienos1 0,07381 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,20784049 0 0,20784049
Nakties, savaitgalio2 0,04477 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,17880049 0 0,17880049
Pastovioji dedamoji 6,00          6,00   6,00
Išmanusis  
Nakties energijos dedamoji 0,05203  -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,18606049 0 0,18606049
Ryto energijos dedamoji 0,06534 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,19937049 0 0,19937049
Dienos energijos dedamoji 0,07986 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,21389049 0 0,21389049
Vakaro energijos dedamoji 0,10648 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,24051049 0 0,24051049
Vidutinės įtampos  
 Vienos laiko zonos 0,02541 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,15944049 0 0,15944049
 Dienos1 0,02904 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,16307049 0 0,16307049
 Nakties, savaitgalio2 0,01694 -0,009438 0,0000605 0,14340799 0,15097049 0 0,15097049

Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

Garantinio tiekimo kaina klientams, kurių tiekėjas nutraukė veiklą

 Praėjusių laikotarpių duomenys:

Galutinė kaina su PVM (2021 – 2023 metai)