Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Garantinio tiekimo kaina

Klientams, kurie yra nepasirinkę nepriklausomo tiekėjo bus užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas. Garantinio tiekimo (t. y. vien tik elektros energijos) kaina bus apskaičiuojama vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 str. nuostatomis: kaina bus apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25 (t. y. Garantinio tiekimo kaina = Biržos kaina × 1,25).

Galutinė (pilna) kaina klientui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:

  • persiuntimo paslaugos kaina, kurią nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (2020-11-04 nutarimu Nr. O3-1068 patvirtintos 2021 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos);
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, kurią teisės aktų tvarka nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2020-10-28 nutarimu Nr. O3E-1013 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2021 metų sausio 1 d. yra 0,01124 Eur/kWh be PVM (=0,0136004 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas;
  • skirstymo paslaugos papildoma dedamoji, skirta skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensavimui. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020-10-28 nutarimu Nr. O3E-1012 nustatyta skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina nuo 2021 metų sausio 1 d. yra 0,00112 Eur/kWh be PVM (=0,0013552 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.
  • garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis.

Tarifų planas

Persiuntimo paslaugos kaina  VIAP kaina Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina Garantinio tiekimo (energijos) kaina

Galutinė (pilna) kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas, 2021-01 mėn.
Eur/kWh 

Standartinis  
Vienos laiko zonos 0,072  0,0136004 0,0013552  0,069196875 0,156152475
0,156
Dienos1 0,082 0,0136004 0,0013552  0,069196875 0,166152475  0,166
Nakties, savaitgalio2 0,046 0,0136004 0,0013552  0,069196875 0,130152475 0,130
NAmai  
Vienos laiko zonos  0,056 0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,140152475  0,140
Dienos1 0,064 0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,148152475  0,148
Nakties, savaitgalio2 0,037  0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,121152475   0,121
Pastovioji dedamoji 3,00       3,00 3,00
NAmai plius  
Vienos laiko zonos 0,051  0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,135152475   0,135
Dienos1 0,058 0,0136004 0,0013552 0,069196875 0,142152475   0,142
Nakties, savaitgalio2 0,034 0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,118152475  0,118
Pastovioji dedamoji 6,00      6,00  6,00
Išmanusis  
Nakties energijos dedamoji 0,043  0,0136004 0,0013552  0,069196875 0,127152475  0,127
Ryto energijos dedamoji 0,054  0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,138152475  0,138
Dienos energijos dedamoji 0,069 0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,153152475  0,153
Vakaro energijos dedamoji 0,084  0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,168152475 0,168
Vidutinės įtampos  
 Vienos laiko zonos 0,033  0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,117152475  0,117
 Dienos1 0,038  0,0136004 0,0013552  0,069196875 0,122152475 0,122
 Nakties, savaitgalio2 0,022  0,0136004 0,0013552 0,069196875  0,106152475 0,106

Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

Praėjusių laikotarpių duomenys:

Galutinė kaina su PVM (Sausio mėn.)

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba