Susisiekime

Garantinio tiekimo kaina

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad galutinę (t. y. pilną) kainą už elektros kilovatvalandę sudaro persiuntimo paslaugos, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, skirstymo paslaugos papildomos dedamosios ir garantinio tiekimo kainos dedamųjų suma:

  • persiuntimo paslaugos kaina, kurią nustato ir tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (2022-06-07 nutarimu Nr. O3E-860 patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas galiojančias nuo 2022-07-01);
  • viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina, kurią teisės aktų tvarka nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 2022-05-27 nutarimu Nr. O3E-778 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM (0,00 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas;
  • skirstymo paslaugos papildoma dedamoji, skirta skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensavimui. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-31 nutarimu Nr. O3E-798 nustatyta persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina įvertinus kompensacijos dydį nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,01192 Eur/kWh be PVM (0,0144232 Eur/kWh su PVM).Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.
  • garantinio tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Toliau lentelėje matysite, kokia yra galutinė garantinio tiekimo kaina (Eur/kWh su PVM) sudėjus visas kainos dedamąsias dalis ir pritaikius valstybės taikomą dalinį tiekimo kainos kompensavimą.

Tarifų planas

Persiuntimo paslaugos kaina  VIAP kaina Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina Garantinio tiekimo (energijos) kaina Pilna kaina buitiniam vartotojui, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas Valstybės taikomas dalinis tiekimo kainos kompensav
imas 

 Galutinė kaina įvertinus kompensaciją 
2022-08 mėn.
Eur/kWh

Standartinis  
Vienos laiko zonos 0,079  0 0,0144232  0,461857 0,5552802  -0,09 0,4652802
Dienos1 0,09 0 0,0144232  0,461857  0,5662802 -0,09 0,4762802
Nakties, savaitgalio2 0,051 0 0,0144232 0,461857   0,5272802 -0,09 0,4372802
NAmai  
Vienos laiko zonos  0,063 0 0,0144232  0,461857  0,5392802 -0,09 0,4492802
Dienos1 0,072 0 0,0144232  0,461857 0,5482802  -0,09 0,4582802
Nakties, savaitgalio2 0,042  0 0,01144232  0,461857 0,5182802  -0,09 0,4282802
Pastovioji dedamoji 3,00      3,00
NAmai plius  
Vienos laiko zonos 0,059  0 0,0144232 0,461857   0,5352802 -0,09 0,4452802
Dienos1 0,067 0 0,0144232 0,461857  0,5432802  -0,09 0,4532802
Nakties, savaitgalio2 0,039 0 0,0144232 0,461857  0,5152802  -0,09 0,4252802
Pastovioji dedamoji 6,00      6,00
Išmanusis  
Nakties energijos dedamoji 0,047  0 0,0144232 0,461857  0,5232802  -0,09 0,4332802
Ryto energijos dedamoji 0,059 0 0,0144232 0,461857  0,5352802  -0,09 0,4452802
Dienos energijos dedamoji 0,074 0 0,0144232 0,461857 0,5502802  -0,09 0,4602802
Vakaro energijos dedamoji 0,099 0 0,0144232 0,461857  0,5752802 -0,09 0,4852802
Vidutinės įtampos  
 Vienos laiko zonos 0,039  0 0,0144232 0,461857  0,5152802  -0,09 0,4252802
 Dienos1 0,044  0 0,0144232  0,461857  0,5202802 -0,09 0,4302802
 Nakties, savaitgalio2 0,026  0 0,0144232  0,461857  0,5022802 -0,09 0,4122802

Dviejų laiko zonų tarifo dieninė energijos dedamoji
2 Dviejų laiko zonų tarifo naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji

 Praėjusių laikotarpių duomenys:

Galutinė kaina su PVM (2021 – 2022 metai)