Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Kas sudaro elektros kainą?

2018 m. vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos (10,87 ct/kWh)  žemojoje įtampoje sandara, ct/kWh

Visuomeninės elektros energijos vidutinę kainą sudaro:

  • Elektros energijos įsigijimo kaina, sumokama elektros biržai bei elektros energijos gamintojams ir tiekėjams (įskaitant balansavimo energijos sąnaudas), kurią konkretiems metams nustato Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).
  • Litgrid AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina. Litgrid AB teikia persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais paslaugas. 
  • LITGRID AB teikiamų sisteminių paslaugų kaina. Šios paslaugos užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų, o taip pat užtikrina naujų tarptautinių jungčių į Švediją ir Lenkiją aptarnavimą. 
  • ESO elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. 
  • ESO elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos (elektros energijos pardavimo, vartotojų aptarnavimo paslaugų ir kt.) kaina.
  • VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustato VKEKK, apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan.
  • PVM – mokesčiai valstybei (21 procentas nuo bendros paslaugų kainų sumos).
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai