Susisiekime

Kompensacijos už elektrą

Buitiniams vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, už 2022.07-2022.12 mėnesiais suvartotą elektros energiją taikoma dalinė tiekimo kainos kompensacija. Kompensacijos maksimalus dydis yra iki 9,00 ct/kWh su PVM. Kompensacija taikoma tik tuo atveju, jeigu vienos kilovatvalandės galutinė kaina viršija 24,00 ct/kWh.

Pavyzdžiui:

  1. jeigu vartotojo galutinė elektros energijos kaina yra mažesnė arba lygi 24,00 ct/kWh - kompensacija netaikoma;
  2. jeigu vartotojo galutinė elektros energijos kaina didesnė nei 24,00 ct/kWh ir mažesnė nei 33,00 ct/kWh - taikoma kompensacija nuo 0,00 ct/kWh iki 9,00 ct/kWh, t.y. taikoma tokio dydžio kompensacija, kuri sumažintų elektros energijos kainą iki 24,00 ct/kWh;
  3. jeigu vartotojo galutinė elektros energijos kaina yra didesnė nei 33,00 ct/kWh, visuomet taikomas maksimalus kompensacijos dydis 9,00 ct/kWh

Taip pat vartotojams suteikiamas valstybės taikomas papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos dalinis kompensavimas, kurio dydis yra 13,90 ct/kWh su PVM. Ši kompensacijos dalis nėra atvaizduojama vartotojo sąskaitoje, kadangi pilna skirstymo paslaugos dedamosios kaina nėra įskaičiuota į vartotojo galutinę elektros energijos kainą.

Kompensacijos taikomos pagal LR Vyriausybės patvirtintą tvarką. Dėl kompensacijos taikymo klientams atskirai kreiptis į bendrovę nereikia.

Detaliau apie kompensacijų taikymą galite rasti LR Vyriausybės nutarime „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo