Susisiekime

Kompensacijos už elektrą

Buitiniams vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma dalinė tiekimo kainos kompensacija:

  • už 2022.07-2022.12 mėnesiais suvartotą elektros energiją taikomas kompensacijos maksimalus dydis yra iki 9,00 ct/kWh su PVM. Kompensacija taikoma tik tuo atveju, jeigu vienos kilovatvalandės galutinė kaina viršija 24,00 ct/kWh.
  • už 2023.01-2023.06 mėnesiais suvartotą elektros energiją taikomas kompensacijos maksimalus dydis yra iki 28,50 ct/kWh su PVM. Kompensacija taikoma tik tuo atveju, jeigu vienos kilovatvalandės galutinė kaina viršija 28,00 ct/kWh.

Kompensacijos apskaičiavimo sąlygos (nuo 2023-01-01):

  1. jeigu vartotojo galutinė elektros energijos kaina yra mažesnė arba lygi 28,00 ct/kWh - kompensacija netaikoma;
  2. jeigu vartotojo galutinė elektros energijos kaina didesnė nei 28,00 ct/kWh ir mažesnė nei 56,50 ct/kWh - taikoma kompensacija nuo 0,00 ct/kWh iki 28,50 ct/kWh, t.y. taikoma tokio dydžio kompensacija, kuri sumažintų elektros energijos kainą iki 28,00 ct/kWh. Pavyzdys: jeigu galutinė 1 kilovatvalandės kaina yra 40,00 ct/kWh, kompensacijos dydis yra apskaičiuojamas 40,00-28,00=12,00 ct/kWh;
  3. jeigu vartotojo galutinė elektros energijos kaina yra didesnė nei 56,50 ct/kWh, visuomet taikomas maksimalus kompensacijos dydis 28,50 ct/kWh (tokiu atveju galutinė kaina visuomet bus didesnė nei 28,00 ct/kWh). Pavyzdys: jeigu galutinė 1 kilovatvalandės kaina yra 60,00 ct/kWh, taikomas maksimalus kompensacijos dydis 28,50 ct/kWh, tuomet vartotojo galutinė kaina įvertinus kompensaciją yra 60,00-28,50=31,50 ct/kWh).

Taip pat vartotojams suteikiamas valstybės taikomas papildomos dedamosios prie elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos dalinis kompensavimas, kurio dydis yra:

  • už 2022.07-2022.12 mėnesiais suvartotą elektros energiją - 13,90 ct/kWh su PVM.
  • už 2023.01-2023.06 mėnesiais suvartotą elektros energiją - 4,81 ct/kWh su PVM.

Ši kompensacijos dalis nėra atvaizduojama vartotojo sąskaitoje faktūroje, kadangi pilna skirstymo paslaugos dedamosios kaina nėra įskaičiuota į vartotojo galutinę elektros energijos kainą.

Dėl kompensacijos taikymo klientams atskirai kreiptis į bendrovę nereikia.

Tuo atveju, jeigu Jums elektros energiją tiekia nepriklausomas tiekėjas, kompensaciją apskaičiuoja ir taiko Jūsų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas.

Kompensacijos taikomos pagal LR Vyriausybės patvirtintą tvarką. Detaliau apie kompensacijų taikymą galite rasti LR Vyriausybės nutarime „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo