Susisiekime

Persiuntimo paslaugos kainos 2022

II pusmetis

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022-06-07 nutarimu Nr. O3E-860 patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas nuo 2022-07-01.

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-27 nutarimu Nr. O3E-778 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,00 Eur/kWh be PVM (0,00 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas.

Buitiniai klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022-05-31 nutarimu Nr. O3E-798 nustatyta persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina įvertinus kompensacijos dydį nuo 2022 metų liepos 1 d. yra 0,01192 Eur/kWh be PVM (0,0144232 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už persiuntimo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.

Atkreipiame dėmesį, kad klientams, kuriems elektros energiją tiekia visuomeninis tiekėjas (vykdantis veiklą ESO skirstomojo tinklo teritorijoje), galutines kainas ir kitą informaciją rasite www.ignitis.lt

 
Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka nuo 2022-07-01 Peržiūrėti

Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų (su PVM):

  Standartinis  Namai Namai plius Išmanusis
vienos laiko zonos    
Pastovioji dedamoji -

3,00
Eur/mėn

6,00
Eur/mėn

 -
Vienos laiko zonos energijos dedamoji

0,079

Eur/kWh

0,063

Eur/kWh

0,059

Eur/kWh

-
Dviejų laiko zonų     
Pastovioji dedamoji -

3,00
Eur/mėn

6,00
Eur/mėn

-
Dieninė energijos dedamoji

0,090

Eur/kWh

0,072

Eur/kWh

0,067

Eur/kWh

-
Naktinė ir savaitgalio dedamoji

0,051

Eur/kWh

0,042

Eur/kWh

0,039

Eur/kWh

 -
Keturių laiko zonų
Pastovioji dedamoji -  - - -
Nakties energijos dedamoji - - -

0,047

Eur/kWh

Ryto energijos dedamoji - - -

0,059
Eur/kWh

Dienos energijos dedamoji - - -

0,074
Eur/kWh

Vakaro energijos dedamoji - - -

0,099

Eur/kWh

 

Kuris planas tinkamiausias? Standartinis  Namai Namai plius Išmanusis
Vienos laiko zonos Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2250 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2250 iki 9000 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 9000 kWh per metus  

Dviejų laiko zonų*

(* tinkamas, kai suvartojamos energijos kiekis nakties / savaitgalio metu >=30%)

Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2667 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2667 iki 9000 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 9000 kWh per metus  

Keturių laiko zonų **

- - - Optimalus, gaminantiems energiją namuose arba siekiantiems energiją vartoti ne piko (dienos/vakaro) metu“

Pastabos:

  • Lentelėje pateikti duomenys yra orientaciniai ir gali skirtis priklausomai nuo kliento suvartojamos energijos kiekio santykio dienos-nakties / savaitgalio metu.
  • Tarifo planą galite pakeisti/pasirinkti savitarnos svetainėje.
  • Tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano taikymo dienos. Reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų persiuntimo paslaugos kainų pakeitimo.

** Išmanusis planas taikomas tik buitiniams vartotojams, kuriems yra įdiegtas techninės priemonės, apskaitančios ir nuotoliniu būdu periodiškai perduodančios detalią elektros apskaitos prietaisų informaciją

Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų:

Vienos laiko zonos 
Energijos dedamoji

0,039

Eur/kWh

Dviejų laiko zonų 
Dieninė energijos
dedamoji

0,044

Eur/kWh

Naktinė ir savaitgalio
dedamoji 

0,026

Eur/kWh

 

ESO teikiamos persiuntimo paslaugos, VIAP ir persiuntimo paslaugos papildomos dedamosios kainų suma Peržiūrėti

 

VIENOS IR DVIEJŲ LAIKO ZONŲ TARIFAMS FIKSUOJAMI LAIKAI

Dieninės bei naktinės, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamųjų laikas elektros apskaitos prietaisus valdančiuose laikrodžiuose yra nustatytas pagal žiemos laiką ir nekeičiamas įvedus vasaros laiką.

 Laiko zonos

Laiko intervalai (žiemos metu) 

Laiko intervalai (vasaros metu)

Vienos laiko zonos

I-VII 00:00 – 24:00

I-VII 00:00 – 24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:

I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:

I-V  23:00 – 7:00,  VI-VII  00:00-24:00

Dieninė energijos dedamoji:

I-V  08:00 – 24:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:

I-V  24:00 – 8:00,  VI-VII  00:00-24:00

Keturių laiko zonų tarifams fiksuojami laikai
  I - V VI - VII ir švenčių dienos
Ryto energijos dedamoji 5:00 -  7:00 val. -
Dienos  energijos dedamoji 7:00 - 17:00 val. 7:00 - 22:00 val.
Vakaro energijos dedamoji 17:00 - 22:00 val. -
Nakties energijos dedamoji 22:00 - 5:00 val. 22:00 - 7:00 val.

Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

I pusmečio kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021-11-16 nutarimu Nr. O3E-1494  patvirtino 2022 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas.

Klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas teisės aktų tvarka nustatyta kaina. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-10-29 nutarimu Nr. O3E-1420 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina nuo 2022 metų sausio 1 d. yra 0,00321 Eur/kWh be PVM (=0,0038841 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už viešuosius interesus atitinkančių paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas.

Buitiniai klientai, atsiskaitydami už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat privalo atsiskaityti ir už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-11-05 nutarimu Nr. O3E-1450 nustatyta skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios kaina nuo 2022 metų sausio 1 d. yra 0,01192 Eur/kWh be PVM (=0,0144232 Eur/kWh su PVM). Atsiskaitymą už skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją reglamentuoja Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Atkreipiame dėmesį, kad klientams, kuriems elektros energiją tiekia visuomeninis tiekėjas (vykdantis veiklą ESO skirstomojo tinklo teritorijoje), galutines kainas ir kitą informaciją rasite www.ignitis.lt

 
Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka 2022 m.  Peržiūrėti

Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų (su PVM):

  Standartinis  Namai Namai plius Išmanus
vienos laiko zonos    
Pastovioji dedamoji -

3,00
Eur/mėn

6,00
Eur/mėn

 -
Vienos laiko zonos energijos dedamoji

0,064

Eur/kWh

0,048

Eur/kWh

0,043

Eur/kWh

-
Dviejų laiko zonų     
Pastovioji dedamoji -

3,00
Eur/mėn

6,00
Eur/mėn

-
Dieninė energijos dedamoji

0,073

Eur/kWh

0,055

Eur/kWh

0,050

Eur/kWh

-
Naktinė ir savaitgalio dedamoji

0,041

Eur/kWh

0,032

Eur/kWh

0,029

Eur/kWh

 -
Keturių laiko zonų
Pastovioji dedamoji -  - - -
Nakties energijos dedamoji - - -

0,038

Eur/kWh

Ryto energijos dedamoji - - -

0,048
Eur/kWh

Dienos energijos dedamoji - - -

0,060
Eur/kWh

Vakaro energijos dedamoji - - -

0,081

Eur/kWh

 

Kuris planas tinkamiausias? Standartinis  Namai Namai plius
Vienos laiko zonos Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2250 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2250 iki 7200 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 7200 kWh per metus

Dviejų laiko zonų*

(* tinkamas, kai suvartojamos energijos kiekis nakties / savaitgalio metu >=30%)

Optimalus, suvartojantiems mažiau kaip 2667 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems nuo 2667 iki 9000 kWh per metus Optimalus, suvartojantiems daugiau kaip 9000 kWh per metus

Pastabos:

  • Lentelėje pateikti duomenys yra orientaciniai ir gali skirtis priklausomai nuo kliento suvartojamos energijos kiekio santykio dienos-nakties / savaitgalio metu.
  • Tarifo planą galite pakeisti/pasirinkti savitarnos svetainėje.
  • Tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir (ar) tarifo plano taikymo dienos. Reikalavimas keisti tarifą ir (ar) tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 mėnesius po jam taikomų persiuntimo paslaugos kainų pakeitimo.

Persiuntimo paslaugos kainos ir tarifų planai vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų:

Vienos laiko zonos 
Energijos dedamoji

0,026

Eur/kWh

Dviejų laiko zonų 
Dieninė energijos
dedamoji

0,029

Eur/kWh

Naktinė ir savaitgalio
dedamoji 

0,017

Eur/kWh

 

ESO teikiamos persiuntimo paslaugos, VIAP ir skirstymo paslaugos papildomos dedamosios kainų suma Peržiūrėti

 

VIENOS IR DVIEJŲ LAIKO ZONŲ TARIFAMS FIKSUOJAMI LAIKAI

Dieninės bei naktinės, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamųjų laikas elektros apskaitos prietaisus valdančiuose laikrodžiuose yra nustatytas pagal žiemos laiką ir nekeičiamas įvedus vasaros laiką.

 Laiko zonos

Laiko intervalai (žiemos metu) 

Laiko intervalai (vasaros metu)

Vienos laiko zonos

I-VII 00:00 – 24:00

I-VII 00:00 – 24:00

Dviejų laiko zonų

Dieninė energijos dedamoji:

I-V  07:00 – 23:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:

I-V  23:00 – 7:00,  VI-VII  00:00-24:00

Dieninė energijos dedamoji:

I-V  08:00 – 24:00

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji:

I-V  24:00 – 8:00,  VI-VII  00:00-24:00

Papildomai gaminantys vartotojai už naudojimosi tinklais paslaugą moka pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.

Keturių laiko zonų tarifams fiksuojami laikai
  I - V VI - VII ir švenčių dienos
Ryto energijos dedamoji 5:00 -  7:00 val. -
Dienos  energijos dedamoji 7:00 - 17:00 val. 7:00 - 22:00 val.
Vakaro energijos dedamoji 17:00 - 22:00 val. -
Nakties energijos dedamoji 22:00 - 5:00 val. 22:00 - 7:00 val.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).