Susisiekime

Elektros tinklams pavojų keliantys medžiai arba krūmai

Kas yra elektros tinklams pavojų keliantis medis?

Nudžiūvęs, nulūžęs, skilęs, pakrypęs su išvirtusiomis ar pakilusiomis šaknimis, apdegęs ar kitaip pažeistas miško ar želdyno medis, ir (ar) želdinys, kuris virsdamas gali sutrikdyti elektros tinklų veiklą ar padaryti kitokios žalos. Elektros tinklų apsaugos zonoje elektros tinklams pavojų keliančiu medžiu arba krūmu taip pat laikomas miško ar želdyno medis, arba krūmas, arba želdinys, kurio aukštis yra didesnis už atstumą nuo medžio arba krūmo iki elektros tinklų (elektros oro linijų, elektros kabelių oro linijų, transformatorinių, transformatorių pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų). (Elektros tinklų apsaugos taisyklės)

Kaip nustatomi pavojingi medžiai?

Po ESO darbuotojo apžiūros ar skaitmeninio skenavimo Lidar būdu atliekant elektros oro linijų apžiūras, kurių metu tikrinama, ar šių elektros oro linijų apsaugos zonose nėra augančių medžių, kurie kelia pavojų elektros tinklui.

Kas vyksta nustačius pavojingą medį žemės sklype?

I etapo metu ESO visiems miško ar želdyno savininkams (valdytojams) išsiunčia informacinį pranešimą, kad ESO rangovas specialiais dažais pažymės elektros tinklui pavojų keliančius medžius žemės sklypuose. 

Informacinio pranešimo dėl planuojamo pavojingų medžių žymėjimo forma

II etapo metu po pavojingų medžių sužymėjimo, ESO kreipiasi į miško ar želdyno savininkus (valdytojus) siekdamas suderinti šių pavojingų medžių kirtimą ir gauti jų sutikimą.

Miško ar želdyno savininkai (valdytojai) gali sutikti su pavojingų medžių kirtimu arba nesutikti. Nesutikimo atveju miško ar želdyno savininkai (valdytojai) privalo pateikti pagrįstus įrodymus, kuriuose būtų aiškiai matoma, kad medžio būklė ir aukštis neatitinka pavojingumo kriterijaus (aukštis yra mažesnis už atstumą nuo medžio arba krūmo iki elektros tinklų). Jeigu miško ar želdyno savininkai (valdytojai) nepateikia pagrįstų įrodymų, laikoma, kad šių medžių kirtimas suderintas ir ESO rangovas vykdys suplanuotą medžių kirtimą.

Pranešimo apie ketinimą kirsti pavojingus medžius forma

Pavojingų medžių kirtimo derinimo forma

Užpildytą Pavojingų medžių kirtimo derinimo formą sutikimo ar prieštaravimo atveju galima pateikti vienu iš šių būdų:

  • el paštu: [email protected];
  • siunčiant paštu adresu: Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius.

Jeigu ESO negalės išsiųsti pranešimų apie ketinimą kirsti pavojingus medžius (tais atvejais, kai viešajame registre nesutvarkyti nekilnojamojo turto (žemės sklypo, kuriame identifikuoti pavojingi medžiai) paveldėjimo dokumentai, sklypo savininkas (valdytojas) nėra deklaravęs arba netinkamai deklaravęs gyvenamąja vietą), tokiu atveju papildomai paviešins informaciją internetinėje svetainėje bei atitinkamoje regioninėje spaudoje. (žr. žemiau sąrašą).

2022-12-22 Sklypų sąrašas

2022-10-12 Sklypų sąrašas

2022-09-30 Sklypų sąrašas 

Teisės aktai reglamentuojantys pavojingų medžių kirtimą

Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme ir Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše numatyta, kad elektros linijų apsaugos zonoje pavojingų medžių (miško ar želdyno medis) priežiūros ir tvarkymo reikalavimus nustato LR Energetikos ministras Elektros tinklų apsaugos taisyklėse. Tokius pavojingus medžius (miško ar želdyno medis) kirsti leidimas Apsaugos zonose nereikalingas.