Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Nutolusių gaminančių vartotojų D.U.K.

Koks yra prijungimo procesas elektrinių parko klientams?

1)     Nusprendę tapti nutolusiu gaminančiu vartotoju kreipkitės į savo pasirinktą elektrinių parko vystytoją dėl elektrinės dalies nuomos ar įsigijimo.

2)     Prieš pasirašant sutartį atkreipkite dėmesį, kad jūsų planuojama įsigyti arba nuomoti galia iš elektrinių parko neviršija įvado galios. Savo įvado galią galite sužinoti ESO savitarnoje. Svarbu žinoti, kad nuomotis arba pirkti galią vienam objektui galite iš vieno saulės parko.

3)     Pasirašykite sutartį su elektrinių parko vystytoju dėl elektrinės dalies nuomos ar įsigijimo.

4)     Elektrinių parko vystytojas per ESO savitarną pateiks informaciją mums dėl elektinės dalies priskyrimo Jūsų pasirinkam objektui.

5)     ESO įvertinęs galimybes atlikti elektrinės dalies priskyrimą informaciją pateiks elektrinių parko vystytojui. Atsiradus poreikiui informacijos patikslinimui, ESO kreipsis į Jūsų pasirinkto elektrinių parko vystytoją dėl informacijos patikslinimo.

6)     Skaitiklis bus įrengtas per 2 d.d. nuo Jūsų atsiskaitymo būdu pasirinkimo ir jei reikia elektros pirkimo-pardavimo sutarties (EPPS) pasirašymo. Dėl EPPS atsiskaitymo būdo pasirinkimo ir esant poreikiui EPPS pasirašymo, informaciją gausite iš savo tiekėjo el.paštu arba telefonu.

7)     Informaciją apie prie Jūsų objekto priskirtą nutolusią generaciją matysite ESO savitarnoje.

Esu gaminantis vartotojas. Kam galiu priskirti savo elektrinės galią?

Gaminantys vartotojai gali savo elektrinės generacijos galią priskirti tik kitiems savo nuosavybės teise valdomiems objektams. Taipogi, norint užtikrinti, kad elektra vartojama savo reikmėms, generacijos ir vartojimo objektuose elektros tiekimo sutartis turi būti sudaryta su tuo pačiu asmeniu.

Taipogi, jeigu generacijos objekte elektros tiekimo sutarties yra sudaryta su fiziniu asmeniu, o vartojimo – su juridiniu (ar atvirkščiai), tuomet galios priskyrimas taipogi nėra galimas, remiantis tais pačiais principais.

Kas yra nutolęs gaminantis vartotojas?

Nuo 2019 m. spalio 1 dienos įsigaliojo Atsinaujinančių išteklių energetikos bei Elektros energetikos įstatymo pokyčiai, leidžiantys 1) gaminančių vartotojų generacijos pajėgumams būti geografiškai nutolusiems nuo vartojimo taško, ir 2) vieną elektrinę pasidalinti gaminančių vartotojų grupei.

Pirmoji sąlyga leidžia gaminančiam vartotojui elektrą gaminti viename, o ją vartoti kitame objekte, nepriklausomai nuo jų tarpusavio atstumo. Šiame modelyje elektrinė ar jos dalis yra laikoma nutolusia elektrine, o objektas, kuriame yra vartojama elektros energija – vartojimo objektu. Toks vartojimo objektas, kuriam yra priskiriama nutolusios elektrinės generavimo galia, tampa nutolusiu gaminančiu vartotoju, ir jam yra taikomos tos pačios sąlygos ir galimybės, kaip įprastam gaminančiam vartotojui, kuris gamina ir vartoja tame pačiame objekte.

Antroji sąlyga leidžia nutolusią elektrinę išsidalinti gaminančių vartotojų grupei. Tai reiškia, kad viena elektrinė gali būti virtualiai sudalinta į keletą dalių, ir priskirta keliems to paties kliento vartojimo objektams, ar net keliems skirtingiems klientams. Elektrinę padalinus į kelias dalis ir jas priskyrus prie skirtingų vartojimo objektų, kiekvienam vartojimo objektui tenkanti elektrinės pagaminta elektros energijos dalis yra proporcinga tam vartojimo objektui priskirtos elektrinės dalies galiai.

Kas yra nutolusi elektrinė, ir kaip ją prijungti prie skirstomųjų tinklų?

Nutolusios elektrinės terminas visuomet vartojamas sąsajos su vartojimo objektu metu. Tai – iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją generuojantis įrenginys, kuris jau yra prijungtas prie skirstymo tinklų. Nutolusia elektrine gali būti tiek elektrinė su atskiru elektros įvadu, tiek per jau esamo vartojimo objekto įvadą prijungta gaminančio vartotojo elektrinė.

Naujos elektrinės su nauju elektros įvadu privalo būti prijungtos pagal gamintojo prijungimo procesą. Daugiau informacijos apie elektros gamintojo prijungimą rasite čia: https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/elektros-gamintojams/elektros-prijungimas-gamintojams/ketinate-elektra-parduoti-rinkos-salygomis.html

Daugiau informacijos kaip tapti gaminančiu vartotoju su dvikrypte apskaita rasite čia: https://www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/gaminantis-klientas.html

Nutolusios elektrinės galia gali būti priskiriama kitiems asmenims tik tuomet, kai yra gaunamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) leidimas gaminti, o šis yra išduodamas tik anksčiau neeksploatuotoms elektrinėms. Daugiau informacijos apie leidimus rasite čia: http://vei.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/leidimu-verstis-veikla-elektros-energetikos-sektoriuje-isdavimas-1/leidimu-verstis-veikla-elektros-energetikos-sektoriuje-isdavimas

Kaip apskaitomas nutolusio gaminančio vartotojo pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekis?

Nutolusio gaminančio vartotojo elektros apskaita yra sujungiama iš dviejų atskirų skaitiklių:

Vartojimo objekto elektros skaitiklis apskaito iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekį;

Nutolusios elektrinės objekte esančio elektros skaitiklio rodmenys yra naudojami suskaičiuoti prie elektrinės priskirtam vartojimo objektui tenkančią pagamintos ir į tinklą pateikto energijos kiekio dalį. Konkrečiam vartojimo objektui priskiriama į tinklą pateikto elektros energijos kiekio dalis suskaičiuojama proporcingai tam vartojimo priskirtai elektrinės galiai (pavyzdys žemiau).

Kiekvieną mėnesį automatiškai nuotoliniu būdu nuskaičius abiejų skaitiklių rodmenis yra suskaičiuojama:

 • kiek elektros energijos gaminantis vartotojas atgavo iš tinklo (t.y. atgavo iš savo paties anksčiau pagaminto ir patiekto į tinklą kiekio);
 • kiek elektros energijos gaminančiam vartotojui trūko (tuo atveju jei savo pagaminto kiekio neužteko);
 • kiek energijos gaminantis vartotojas sukaupė (tuo atveju jei į tinklą patiekė daugiau nei suvartojo iš tinklo).

 


Pavyzdžiui: jei per mėnesį visa 100 kW galios nutolusi elektrinė pagamino ir pateikė į tinklus 4000 kWh, iš visos jėgainės prie Jūsų vartojimo objekto yra priskirta 5 kW elektrinės galia, o Jūsų vartojimo objekte per mėnesį suvartota 250 kWh, tai:

 • Jūsų vartojimo objektui per šį mėnesį priskiriamas elektros energijos kiekis yra 4000 kWh (visas elektrinės į tinklus patiektas kiekis) / 100 kW (visos elektrinės galia) x 5 kW (Jūsų vartojimo objektui priskirta galia) = 200 kWh;
 • Už šias 200 kWh, atgautų iš ESO tinklo nutolęs gaminantis klientas atsiskaito pagal gaminančių vartotojų kainas (žr. „Kokie yra gaminančių vartotojų atsiskaitymo būdai ir kainos?“.
 • Už likusias 50 kWh gaminantis vartotojas atsiskaito pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu ankstesniais mėnesiais buvote sukaupęs į tinklą pateiktą bet nesuvartoto elektros energijos kiekio, tai pirmiausia naudojamas anksčiau sukauptas kiekis. Jei jo neužtenka, tuomet už likutį turėsite atsiskaityti pagal vienos laiko zonos tarifus.

Jeigu per mėnesį suvartojimas buvo mažesnis nei į tinklą pateiktas kiekis, tuomet skirtumas yra kaupiamas ir perkeliamas į ateities mėnesius. Šį sukauptą kiekį galite atgauti bet kada iki kovo 31 dienos.

Kaip priskirti jėgainę prie vartojimo objekto?

Elektrinę prijungus prie tinklų, jos galia gali būti išdalinama ir priskiriama keletui skirtingų vartojimo objektų. Elektrinė gali būti prijungiama atskiru įvadu kaip gamintojas, arba prie jau esančio vartojimo įvado, paprastą elektros vartotoją padarant gaminančiu vartotoju su dvikrypte elektros apskaita. Susieti nutolusią elektrinę su vartojimo objektu galima ESO savitarnoje skyriuje. Savitarnoje taipogi galėsite stebėti elektrinių priskyrimo būseną, priskirtus naudotojus bei vartojimo objektus.

Elektrinės savininko bus prašoma pateikti šią informaciją:

 1. Elektrinės savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (savininko identifikavimui);
 2. Elektrinės adresas ir objekto numeris (elektrinės identifikavimui);
 3. Priskiriamo vartojimo objekto savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir asmens kodas (nepildoma, kai pateikiamas savo vartojimo objektas);
 4. Priskiriamo vartojimo objekto savininko kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris);
 5. Suteikiama elektrinės galia, kilovatais;
 6. Priskiriamo vartojimo objekto adresas ir objekto numeris (objekto identifikavimui)
 7. Data, nuo kurios prašote priskirti nurodytą galią.

Prašymo formose galima pateikti informaciją naujo vartojimo objekto priskyrimui, priskirtos galios korekcijoms ar sąsajos nutraukimui.

Priskiriant vartojimo objektą svarbu įsitikinti, kad būtų tenkinami šie reikalavimai:

 1. Nurodytas vartojimo objektas privalo priklausyti nurodytam objekto savininkui nuosavybės teise, ir nurodytas vartojimo objekto savininkas turi turėti Elektros energijos pirkimo-perdavimo sutartį sudarytą savo vardu;
 2. Vartojimo objektas vienu metu gali turėti priskirtą galią tik iš vienos nutolusios elektrinės;
 3. Priskiriama elektrinės galia negali viršyti vartojimo objekto leistinosios vartoti galios;
 4. Norint elektrinę (ar jos dalį) priskirti kito asmens vartojimo objektui privaloma turėti specialų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduodamą leidimą gaminti, ir jėgainės įranga turi būti neeksploatuota iki šio leidimo gaminti.

Atkreipiame dėmesį, jog klientui per greičiau nei metus atsisakius būti gaminančiu vartotoju ir tapus įprastu elektros vartotoju, skirstomųjų tinklų operatorius gali pareikalauti kompensuoti skaitiklio automatizavimo išlaida, kurių dydis priklausys nuo įrengto skaitiklio tipo.

Kokią didžiausią elektrinės galią galiu priskirti vartojimo objektui?

Remiantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsniu, prie vartojimo taško priskiriama elektrinės galia negali viršyti leistinosios įvado galios, kurią galite sužinoti savo ESO savitarnos paskyroje, prie objekto informacijos. Taipogi, kadangi galia gali būti priskiriama tik gaminantiems vartotojams, remiantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsniu, priskiriama galia negali viršyti 500 kW.

Kada nuo galios priskyrimo ESO savitarnoje naujam vartojimo objektui bus pradėta skaičiuoti generacija?

Vartojimo objektui priskirta galia įsigalios nuo vartojimo objekto skaitiklio pakeitimo datos.

Ar nutolęs gaminantis vartotojas gali neturėti priskirtos generacijos galios?

Jeigu gaminantis vartotojas (ar nutolęs gaminantis vartotojas) mėnesio pabaigoje neturi nei generacijos galios, nei sukaupto elektros energijos kiekio, tuomet toks klientas paverčiamas įprastu elektros vartotoju.

Ar galiu kitam objektui priskirti visą įprasto gaminančio vartotojo generacijos galią? Kaip tai vyktų?

Taip. Įprasti gaminantys vartotojai, su realia generacija savo objekte, gali kitam savo objektui priskirti bet kokią savo elektrinės dalį. Jeigu kitiems savo objektams išdalinama visa elektrinės galia, ir objekte su realia generacija ir dvikrypte elektros apskaita nebelieka virtualiai priskirtos elektrinės galios, tuomet šis objektas bet kokiu atveju ir toliau bus laikomas gaminančiu vartotoju.

Tokiu atveju objekte su, pavyzdžiui, saulės elektrine už generacijos metu suvartotą elektros energiją nereiktų nieko mokėti; visas į tinklus patiektas elektros kiekis būtų priskirtas kitiems objektams, o trūkstama elektros energija galėtų būti perkama tik vienos laiko zonos tarifų planu.

Kokia mažiausia generacijos galia, kurią galiu priskirti kitam objektui? Kaip dažnai galiu keisti priskirtą galią?

Mažiausia generacijos galia, kurią galima priskirti vartojimo objektui, yra 1 W, arba 0,001 kW.

Galios priskyrimui keitimo dažnumas nėra apribotas, bet prieš teikiant naują prašymą reiktų įsitikinti, kad anksčiau pateikti galios priskyrimo pakeitimai buvo įgyvendinti. Nuo prašymo pateikimo šia pakeitimai yra apdorojami per 2-5 darbo dienas.

Naujausią galios priskyrimo statusą galite matyti ESO savitarnos dalyje „Nutolusios elektrinės“, arba, jeigu esate visuomeninio elektros tiekimo klientas, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties priede „Objektų sąrašas“.

Ar gali generacijos galia būti priskirta kitam gaminančiam vartotojui? Ar galima nutolusiam gaminančiam vartotojui priskirti galią iš dviejų elektrinių?

Objektas gali turėti tik vieną generacijos šaltinį, remiantis Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 644 punktu. Tai reiškia, kad net ir tais atvejais, kai visa gaminančio vartotojo elektrinės galia yra priskirta kitiems objektams, jam antras generacijos šaltinis negali būti priskiriamas. Tuo pačiu, jeigu nutolusiam gaminančiam vartotojui jau yra priskirta generacijos galia iš vieno šaltinio, papildoma galia iš kitos elektrinės negali būti priskirta.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba