Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Parduodamas turtas

2020.01.20

Konkurso būdu parduodamos 69 transporto priemonės

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Konkurso būdu parduoda transporto priemones

Plačiau
2020.01.14

Oro bepiločiai su priedais ir didelės raiškos šiluminė kamera

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) konkurso būdu parduoda oro bepiločius su priedais ir didelės raiškos šiluminės kameras (toliau - Turtas) už didžiausią pasiūlytą kainą. Pardavimo sąlygos nurodytos priede.

Plačiau
2020.01.09

Medžiagų, įrenginių ir atsargų, skirtų elektros įrengimo darbams, pardavimas

AB Energijos skirstymo operatorius, įmonės kodas 304151376, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Pardavėjas), konkurso būdu parduoda atsargas ir medžiagas, skirtas elektros įrengimo darbams atlikti (toliau – Turtas) konkurso būdu ir kviečia Pirkėjus pateikti pasiūlymus Turtui pirkti.

Plačiau
2019.12.18

Parduodamas mūrinės transformatorinės pastatas Vilniaus g. 14, Prienuose, unikalus Nr. 6900-1014-4019

AB „Energijos skirstymo operatorius“ viešo elektroninio aukciono būdu parduoda mūrinės transformatorinės pastatą, esantį Vilniaus g. 14, Prienuose, unikalus Nr. 6900-1014-4019

Plačiau
2019.07.01

ESO grynina veiklą ir rinkai siūlo pirkti veikloje naudotas mašinas

ESO parduoda veikloje nebenaudojamus automobilius, kurių vidutinis amžius 8-i metai. Daugiau nei 300 lengvųjų ir krovininių transporto priemonių dirbo užtikrinant tinklo patikimumą, naudoti operatyviems skirstymo tinklo atkūrimo darbams, kitiems klientų aptarnavimo klausimams spręsti.

Plačiau
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba