Susisiekime

Atsargos ir medžiagos, skirtos elektros įrengimo darbams atlikti

2022 m. rugsėjo 22 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), konkurso būdu parduoda tolimesniam naudojimui nereikalingas atsargas (toliau – Turtas) konkurso būdu ir kviečia Pirkėjus pateikti pasiūlymus Turtui pirkti. Turtas parduodamas už didžiausią pasiūlytą kainą.

Parduodamas Turtas skaidomas į 3 (tris) atskiras Pardavimo objekto dalis:

  1. Alyvinis transformatorius TAH 16/10/0,4;
  2. Jungtuvas alyvini (buvęs naudojime) VM-35 600-6.6.;
  3. Atsargos ir detalės,  skirtos elektros montavimo darbams atlikti;

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą, priedus ir šiose sąlygose nurodytus dokumentus turi pateikti Pardavėjui el. paštu: [email protected] Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2022-10-07 10:00 val. – Atsargų pardavimo konkursui“.

Pasiūlymaituri būti pateiktas iki 2022 m. spalio 07 d. 10.00 val.

Asmuo, kuris teiks dalyviams informaciją, susijusią su konkurso procedūromis – Rita Baltaduonytė - Leonienė (Centrinė buveinė, Laisvės pr. 10, Vilnius, mob. tel. 8 675 45694, el. p.: [email protected] ).

Konkurso sąlygos

2 Priedas. Pardavimo objekto dalys.