Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Konkurso būdu parduodama 1 transporto priemonė

2020 m. gegužės 22 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Konkurso būdu parduoda transporto priemonę.

Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti pardavėjui pasiūlymą pagal žemiau pridėtose Konkurso tipinėse sąlygose pateikiamas formas:

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS 2020.06.04 KONKURSUI

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS 2020.06.04 KONKURSUI

Konkurso dalyvis pasiūlymą ir reikiamus dokumentus turi pateikti (atvežti, atsiųsti paštu ar pristatyti per pasiuntinį) Pardavėjui užklijuotame voke pardavėjo Administracijos biuro (korespondencijos) adresu UAB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, Vilnius arba atsiųsti elektroniniu paštu tppardavimai@eso.lt iki 2020 m. birželio 4 d., 10:00 val. Ant voko turi būti užrašyta: “AB „Energijos skirstymo operatorius“ , Transporto priemonių pardavimo konkursui. Neatplėšti iki 2020 m. birželio 4 d. 10:00. val.“. Konkurso dalyvio pavadinimas (vardas, pavardė – jei konkurse dalyvauja fizinis asmuo), adresas, faksas, telefono numeris. Jei pasiūlymas teikiamas e-paštu, paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto pardavimo konkursui“.

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2020 m. birželio 4 d. nuo 10:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba