Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Nenaudojamų galios transformatorių Pardavimas

2019 m. rugpjūčio 29 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) konkurso būdu parduoda nenaudojamus 110 kV ir 35 kV galios transformatorius (toliau -Turtas) už didžiausią pasiūlytą kainą, tačiau ne mažesnę nei nurodyta konkurso sąlygų 3.3.1 punkte. Pardavimo objektai ir jų saugojimo adresai nurodyti 1 priede.

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą turi pateikti el. paštu: pardavimai@eso.lt. Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2019-09-13 10:00 val. – Nenaudojamų 110 kV ir 35 kV galios transformatorių pardavimo konkursui“.

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. rugsėjo 13 d. 10.00 val.

Asmuo, kuris teiks dalyviams informaciją, susijusią su konkurso procedūromis – Vitalij Machlinec (Vilnius, mob. tel. 8 610 94024).

Konkurso sąlygos

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba