Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Naudojimui nebetinkama kompiuterinės ir organizacinės technikos pardavimas

2019 m. rugsėjo 09 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) konkurso būdu parduoda naudojimui nebetinkamą kompiuterinę ir organizacinę techniką (toliau -Turtas) už didžiausią pasiūlytą kainą. Pardavimo kiekiai nurodyti konkurso sąlygose.

Parduodamas Turtas skaidomas į objekto dalis pagal regionus. Parduodamo Turto sąrašas ir kiekiai pateikiami šio konkurso prieduose. Pirkėjas gali teikti Pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms Pardavimo objekto dalims, pagal regionus. Pasiūlymai bus vertinami kiekvienam parduodamo Turto objekto daliai atskirai. Teikiamas pasiūlymas turi atspindėti vieno kilogramo (1 kg) įkainį.

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą  turi pateikti el. paštu: pardavimai@eso.lt. Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2019-09-23 10:00 val. – naudojimui nebetinkama kompiuterinė ir organizacinė technika.“

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. rugsėjo 23 d. 10.00 val.

Asmuo, kuris teiks dalyviams informaciją, susijusią su konkurso procedūromis – Rita Baltaduonytė - Leonienė (Centrinė buveinė, Aguonų g. 26, Vilnius, mob. tel. 8 675 45694, el. p.: rita.baltaduonyte-leoniene@eso.lt ).

Konkurso sąlygos

 

 

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba