Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Medžiagų, įrenginių ir atsargų, skirtų elektros įrengimo darbams, pardavimas

2019 m. liepos 29 d.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), ATSARGOSkonkurso būdu parduoda įrenginius, atsargas ir medžiagas, skirtas elektros įrengimo darbams atlikti (toliau – Turtas) ir kviečia Pirkėjus pateikti pasiūlymus Turtui pirkti.

Pirkėjas gali teikti Pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms parduodamų objektų rūšims ir parduodamo Turto buvimo vietoms. Pasiūlymai bus vertinami kiekvienam parduodamo Turto objektui atskirai.

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą ir šių sąlygų 19 punkte nurodytus dokumentus turi pateikti Pardavėjui el. paštu: pardavimai@eso.lt. Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2019-08-19 10:00 val. – Atsargų, netinkamų tolimesniam naudojimui, pardavimo konkursui. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. rugpjūčio 19 d. 10.00 val.

Asmuo, kuris teiks dalyviams informaciją, susijusią su konkurso procedūromis – Rita Baltaduonytė - Leonienė (Centrinė buveinė, Aguonų g. 26, Vilnius, mob. tel. 8 675 45694, el. p.: rita.baltaduonyte-leoniene@eso.lt ).

Konkurso sąlygos

 

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba