Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

61/100 administracinio pastato, remonto dirbtuvės, 23086/29962 garažo, kiemo aikštelė, aptverimai, priešgaisrinis rezervuaras ir kaminas su cokoliu, Pasieniečių g. 3, Kretingoje

2020 m. gegužės 14 d.

Parduodamo Turto informacija: 61/100 administracinio pastato dalies plotas 444,87 m² (patalpos pažymėtos indeksais R-(1-10), 1-(17-25, 27-31), 2-(3-14), remonto dirbtuvių plotas 282,79 m², 23086/29962 garažo dalies plotas 230,66 m² (patalpos pažymėtos indeksais 1-(1-5, 8-12), kiemo aikštelės – 4484,8 m² (aikštelė k1), 119,2 m² (šaligatvis k3), 606,5 m (bordiurai k2; k4), aptverimai – 368,20 m² (tvora k5), 9,80 m² (vartai k6, k7), priešgaisrinis rezervuaras – 50,0 m3 (k14), kaminas su cokoliu – 4,90 m² (kamino cokolis k15), 20,0 m3 (kaminas k16), statybos metai – 1977 m. Sudaryta 0,5021 ha valstybinės žemės nuomos sutartis, kuri galioja iki 2096-10-09. Aukciono laimėtojas per vieną mėnesį nuo nuosavybės teisių į pastatus įregistravimo Nekilnojamojo turto registre privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrių su prašymu pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį.

Administraciniam pastatui yra nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka 2005-12-30 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.K1-ES-26133 pagrindu. Garažui yra nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka 2017-03-31 Bendraturčių susitarimo dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu Nr. 1415 pagrindu.

Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas.

Dalyviai su Turto būkle gali susipažinti jo apžiūros metu 2020-05-25 10.00 val. ir 2020-06-18 14.00 val. iš anksto susitarus su Rigoleta Zakarauskiene, mob. 8 656 71163, el. p rigoleta.zakarauskiene@eso.lt.

Pradinė Turto pardavimo kaina 132 354 (vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt keturi) Eur be PVM.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 1 000 (vienas tūkstantis) Eur be PVM.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2 000 (du tūkstančiai) Eur be PVM.

Aukcionu metu varžomasi, nurodant kainą be PVM. Aukciono laimėtojui, kuris yra ne PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos nebus priskaičiuojamas PVM, o Aukciono laimėtojui, kuris yra PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos bus priskaičiuotas 21 % PVM.

Registracijos į aukcioną pradžia 2020-06-18, 0.00 val., pabaiga 2020-06-19, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt

Aukciono pradžia 2020-06-25, 9.00 val., pabaiga 2020-06-26, 13.59 val.

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo aukciono pabaigos. Dalyvis pasiūlytos visos Turto kainos, nurodytos dalyvio pasiūlyme, plius PVM (jei jis taikomas) ir Dalyvio garantinio įnašo skirtumą turės sumokėti į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT82 7044 0600 0298 2730, esančią SEB bankas, AB, banko kodas 70440, iki atvykdamas pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties.

Notaro ir turto įregistravimo VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre išlaidas apmokės laimėjęs konkursą dalyvis ir šių išlaidų Pardavėjas nekompensuos.

Daugiau informacijos, susijusios su papildomų techninių duomenų pateikimu, koordinačių patikslinimu ir dėl kt. informacijos suteiks Daiva Dobilinskienė, mob. 8 65941073, el. p. daiva.dobilinskiene@eso.lt.

Daugiau informacijos, susijusios su aukciono procedūromis, suteiks Aurelija Klemanskytė, mob. 8 627 29920, el. p. aurelija.klemanskyte@eso.lt

Aukciono sąlygos

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba