Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Parduodamas mūrinės transformatorinės pastatas Ajerų g. 22, Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. unikalus Nr. 9199-3015-3018

2019 m. lapkričio 05 d.

Bendras parduodamo Turto plotas – 45,64 m², statybos metai – 1993 m. (valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta, įvykus Turto perleidimo sandoriui, neteks galios LR elektros energetikos įstatymu elektros energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimui, aptarnavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti nustatytas servitutas). Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas. Dalyviai su Turto būkle gali susipažinti jo apžiūros metu iš anksto susitarus.

Turtas parduodamas už didžiausią dalyvių pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 2930,00 EUR be PVM.

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą ir šių sąlygų 11-14 punktuose nurodytus dokumentus turi pateikti Pardavėjui el. paštu adresu: ntpardavimai@eso.lt. Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2019-12-06 10:00 val. - pastato, esančio Ajerų g. 22, Raizgių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., pardavimas

Daugiau informacijos, susijusios su parduodamo objekto apžiūra, papildomų techninių duomenų pateikimu, koordinačių patikslinimu ir dėl kt. informacijos suteiks Sigita Rutkauskienė, mob. 8 659 10781, el. p. sigita.rutkauskiene@eso.lt

Daugiau informacijos, susijusios su konkurso procedūromis, suteiks Aurelija Klemanskytė, mob. 8 627 29920, el. p. aurelija.klemanskyte@eso.lt

Dėl informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.

Konkurso sąlygos

Pasiūlymo forma

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba