Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Parduodamas mūrinės transformatorinės pastatas, esantis Gaspariškių g. 6A, Pavoverės k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav., unikalus Nr. 8697-4012-6015

2020 m. balandžio 27 d.

Bendras parduodamo Turto plotas – 38,74 m², statybos metai – 1974 m. (valstybinės žemės sklypas išnuomotas tretiesiems fiziniams asmenims, Nacionalinės žemes tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus vedėjas nurodė, kad šiam pastatui eksploatuoti žemės sklypas nebus formuojamas ir valstybinės žemės sklypo nuomos ar pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaroma). Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas. Dalyviai su Turto būkle gali susipažinti jo apžiūros metu iš anksto susitarus.

Turtas parduodamas už didžiausią dalyvių pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 2169,00 EUR be PVM.

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą ir šių sąlygų 11-14 punktuose nurodytus dokumentus turi pateikti Pardavėjui el. paštu adresu: ntpardavimai@eso.lt. Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2020-06-05 10:00 val. - pastato, esančio Gaspariškių g. 6A, Pavoverės k., Pabaradės sen., Švenčionių r. sav. pardavimas".

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. birželio 5 d. 10.00 val.  

Daugiau informacijos, susijusios su parduodamo objekto apžiūra, papildomų techninių duomenų pateikimu, koordinačių patikslinimu ir dėl kt. informacijos suteiks Aloyzas Bivainis, mob. 8 620 23833, el. p. aloyzas.bivainis@eso.lt

Daugiau informacijos, susijusios su konkurso procedūromis, suteiks Aurelija Klemanskytė, mob. 8 627 29920, el. p. aurelija.klemanskyte@eso.lt

Dėl informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.

Konkurso sąlygos

Pasiūlymo forma

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba