Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Parduodamas mūrinės transformatorinės pastatas Papiškių k. 6A, Pušaloto sen., Pasvalio r., unikalus Nr. 6798-6019-4019

2021 m. balandžio 28 d.

Bendras parduodamo Turto plotas – 61,42 m², statybos metai – 1986 m. (žemės sklypas nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims, nuomos sutartis nesudaryta. Pardavėjas naudojasi žeme Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nurodytais pagrindais). Po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, Turto įgijėjui rekomenduojama kreiptis į žemės sklypo bendraturčius dėl jo teisės naudotis žeme įsigijimo.Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas. Dalyviai su Turto būkle gali susipažinti jo apžiūros metu iš anksto susitarus.

Turtas parduodamas už didžiausią dalyvių pasiūlytą kainą, bet ne mažesnę kaip 100,00 EUR be PVM.

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą ir šių sąlygų 11-14 punktuose nurodytus dokumentus turi pateikti Pardavėjui el. paštu adresu: ntpardavimai@eso.lt Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2021-05-28 10:00 val. - pastato, esančio Papiškių k. 6A, Pušaloto sen., Pasvalio r., pardavimas".

Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės 28 d. 10.00 val.

Daugiau informacijos, susijusios su parduodamo objekto apžiūra, papildomų techninių duomenų pateikimu, koordinačių patikslinimu ir dėl kt. informacijos suteiks Ernesta Argustienė, mob. 8 686 92077, el. p. ernesta.argustiene@eso.lt

Daugiau informacijos, susijusios su konkurso procedūromis, suteiks Aurelija Klemanskytė, mob. 8 627 29920, el. p. aurelija.klemanskyte@eso.lt

Dėl informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 07.30 iki 16.30 val.

Konkurso sąlygos

Pasiūlymo forma

 

 

 

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba