Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Parduodamas mūrinės transformatorinės pastatas Vasario 16-osios g. 40, Panevėžyje, unikalus Nr. 2798-0006-2030

2019 m. liepos 10 d.

Parduodamo Turto informacija: pastato plotas 41,22 m², statybos metai – 1979 m. Valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta. Naujajam statinio savininkui žemės naudojimo klausimas bus sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka, pasikreipus į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrių.

Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas.

Dalyviai su Turto būkle gali susipažinti jo apžiūros metu 2019-07-22 10.00 val. ir 2019-08-19 14.00 val., iš
anksto suderinus su Virginijumi Jurkšaičiu, mob. 8 687 75128, el. p. virginijus.jurksaitis@eso.lt

Pradinė Turto pardavimo kaina - 8 500 (aštuoni tūkstančiai penki šimtai) Eur be PVM.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100 (vienas šimtas) Eur be PVM.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 850 (aštuoni šimtai penkiasdešimt) Eur be PVM.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 60,5 (šešiasdešimt Eur 50 ct) Eur su PVM (taikoma visiems dalyviams).

Aukcionu metu varžomasi, nurodant kainą be PVM. Aukciono laimėtojui, kuris yra ne PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos nebus priskaičiuojamas PVM, o Aukciono laimėtojui, kuris yra PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos bus priskaičiuotas 21 % PVM.

Registracijos į aukcioną pradžia 2019-08-22, 0.00 val., pabaiga 2019-08-23, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt

Aukciono pradžia 2019-08-29, 9.00 val., pabaiga 2019-08-30, 13.59 val.

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo aukciono pabaigos. Dalyvis pasiūlytos visos Turto kainos, nurodytos dalyvio pasiūlyme, plius PVM (jei jis taikomas) ir Dalyvio garantinio įnašo skirtumą turės sumokėti į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT82 7044 0600 0298 2730, esančią SEB bankas, AB, banko kodas 70440, iki atvykdamas pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties.

Notaro ir turto įregistravimo VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre išlaidas apmokės laimėjęs konkursą dalyvis ir šių išlaidų Pardavėjas nekompensuos.

Daugiau informacijos, susijusios su papildomų techninių duomenų pateikimu, koordinačių patikslinimu ir dėl kt. informacijos suteiks Ernesta Argustienė, mob. 8 686 92077, el. p. ernesta.argustiene@eso.lt

Daugiau informacijos, susijusios su aukciono procedūromis, suteiks Aurelija Klemanskytė, mob. 8 627 29920, el. p. aurelija.klemanskyte@eso.lt

Aukciono sąlygos

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba