Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Parduodamas mūrinis pastatas - transformatorinė Naglių g. 29E, Neringoje , unikalus Nr. 2396-6000-5013

2021 m. liepos 09 d.

Parduodamo Turto informacija: pastatas - transformatorinė (unikalus Nr. 2396-6000-5013, pažymėjimas plane 1P1p), esantis Naglių g. 29E, Neringoje, plotas 20,69 kv. m, statybos metai 1967. Valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta. Gautas Nacionalinės Žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus 2019-08-19 sutikimas perleisti Pardavimo objektą, tačiau tuo pačiu informuojama, kad valstybinės žemės nuomos sutartis nebus sudaroma, kadangi vadovaujantis LR Žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkto ir Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų
LRV
1999-03-09 nut. Nr. 260 „Dėl Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, nuostatomis, inžineriniams tinklams ar (ir) laikiniems statiniams arba neturintiems aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniams, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo
priklausiniui) ar įrenginiui, arba statiniams, kurių negalima eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį (pastatas – transformatorinė nebeatlieka savo funkcijos kaip pastatas – transformatorinė, t. y. nebeperduoda ir nebeskirsto energijos), eksploatuoti žemės sklypai neformuojami ir valstybinės žemės nuomos sutartys nesudaromos.

Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas.

Dalyviai su Turto būkle gali susipažinti jo apžiūros metu 2021-09-02 10.00 val. ir 2021-09-14 14.00 val., iš anksto suderinus su Algirdu Ruzveltu, mob. 8 659 31738, el. p. algirdas.ruzveltas@eso.lt

Pradinė Turto pardavimo kaina –  50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur be PVM.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 500 (penki šimtai) Eur be PVM.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 2 000 (du tūkstančiai) Eur be PVM.

Aukcionu metu varžomasi, nurodant kainą be PVM. Aukciono laimėtojui, kuris yra ne PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos nebus priskaičiuojamas PVM, o Aukciono laimėtojui, kuris yra PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos bus priskaičiuotas 21 % PVM.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti į aukcioną į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT82 7044 0600 0298 2730, esančią SEB bankas, AB, banko kodas 70440. Pavedimo kopija turi būti pateikta registruojantis į aukcioną.

Registracijos į aukcioną pradžia 2021-09-16, 0.00 val., pabaiga 2021-09-17, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt (nuoroda į aukcioną Elektroninių varžytinių ir aukcionų portalas (Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas) (evarzytynes.lt) )

Jeigu Aukcione ketina dalyvauti juridinis asmuo, registruodamasis į aukcioną, jis papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas:

1. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti;

2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti;

3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo Aukcione ir turto įsigijimo, jeigu pagal juridinio asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas;

4. užpildytą ir pasirašytą anketą „Pažink savo verslo partnerį“.

Aukciono pradžia 2021-09-23, 9.00 val., pabaiga 2021-09-24, 13.59 val.

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo aukciono pabaigos. Dalyvis pasiūlytos visos Turto kainos, nurodytos dalyvio pasiūlyme, plius PVM (jei jis taikomas) ir Dalyvio garantinio įnašo skirtumą turės sumokėti į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT82 7044 0600 0298 2730, esančią SEB bankas, AB, banko kodas 70440, iki atvykdamas pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties.

Notaro ir turto įregistravimo VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre išlaidas apmokės laimėjęs aukcioną dalyvis ir šių išlaidų Pardavėjas nekompensuos.

Daugiau informacijos, susijusios su aukciono procedūromis, suteiks Aurelija Klemanskytė, mob. 8 627 29920, el. p. aurelija.klemanskyte@eso.lt

Dėl informacijos kreiptis darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.

Aukciono sąlygos

Anketa "Pažink savo verslo partnerį"

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba