Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Parduodami mūrinių transformatorinių pastatai Vytauto g. 65A ir 65B, Biržuose, unikalus Nr. 3697-7017-1012 ir unikalus Nr. 3698-5019-5018

2019 m. lapkričio 05 d.

Parduodamo Turto informacija: pastatas - transformatorinė (unikalus Nr. 3697-7017-1012, pažymėjimas plane 1H1p), esanti Vytauto g. 65A, Biržuose, plotas 25,0 kv. m, statybos metai 1977 ir pastatas - transformatorinė (unikalus Nr. 3698-5019-5018, pažymėjimas plane 1P1p), esanti Vytauto g. 65B, Biržuose, plotas 31,66 kv. m, statybos metai 1985. Valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta. Turto įgijėjas turės teisę įstatymų nustatyta
tvarka pirkti ar išsinuomoti kitos paskirties žemę prie jo privačios nuosavybės teise turimų statinių, pasikreipęs į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyrių.

Turtas nėra areštuotas, įkeistas ar kitaip suvaržytas, jis nėra teisminio ginčo objektas.

Dalyviai su Turto būkle gali susipažinti jo apžiūros metu 2019-11-14 10.00 val. ir 2019-11-25 14.00 val., iš anksto suderinus su Rimu Baradinsku, mob. 8 686 50826, el. p. rimas.baradinskas@eso.lt

Pradinė Turto pardavimo kaina - 3 705 (trys tūkstančiai septyni šimtai penki) Eur be PVM.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 (penkiasdešimt) Eur be PVM.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 300 (trys šimtai) Eur be PVM.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 24,20 (dvidešimt keturi Eur 20 ct) Eur su PVM (taikoma visiems dalyviams).

Aukcionu metu varžomasi, nurodant kainą be PVM. Aukciono laimėtojui, kuris yra ne PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos nebus priskaičiuojamas PVM, o Aukciono laimėtojui, kuris yra PVM mokėtojas prie galutinės pardavimo kainos bus priskaičiuotas 21 % PVM.

Registracijos į aukcioną pradžia 2019-12-05, 0.00 val., pabaiga 2019-12-06, 23.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt

Aukciono pradžia 2019-12-12, 9.00 val., pabaiga 2019-12-13, 13.59 val.

Su aukciono laimėtoju Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti sudaryta per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo aukciono pabaigos. Dalyvis pasiūlytos visos Turto kainos, nurodytos dalyvio pasiūlyme, plius PVM (jei jis taikomas) ir Dalyvio garantinio įnašo skirtumą turės sumokėti į Pardavėjo banko sąskaitą Nr. LT82 7044 0600 0298 2730, esančią SEB bankas, AB, banko kodas 70440, iki atvykdamas pasirašyti pirkimo - pardavimo sutarties.

Notaro ir turto įregistravimo VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre išlaidas apmokės laimėjęs konkursą dalyvis ir šių išlaidų Pardavėjas nekompensuos.

Daugiau informacijos, susijusios su papildomų techninių duomenų pateikimu, koordinačių patikslinimu ir dėl kt. informacijos suteiks Ernesta Argustienė, mob. 8 686 92077, el. p. ernesta.argustiene@eso.lt

Daugiau informacijos, susijusios su aukciono procedūromis, suteiks Aurelija Klemanskytė, mob. 8 627 29920, el. p. aurelija.klemanskyte@eso.lt

Aukciono sąlygos

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba