Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Netinkami naudoti apskaitos prietaisai

2020 m. balandžio 30 d.

AB "Energijos skirstymo operatorius", konkurso būdu parduoda netinkamus toliau naudoti apskaitos prietaisus (toliau - Prekės) ir kviečia Dalyvius teikti pasiūlymus Prekėms pirkti.

Parduodamos Prekės skaidomos į 2 (dvi) atskiras pardavimo objekto dalis:

Netinkami naudoti elektros apskaitos prietaisai;

Netinkami naudoti dujų apskaitos prietaisai.

Dalyvis gali teikti Pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pardavimo objekto dalims. Pasiūlymai bus vertinami kiekvienam parduodamos Prekės objektui atskirai. Siūloma prekės kaina apima visas Dalyvio išlaidas, susijusias su numatytais Konkurso sąlygose įsipareigojimais.

Dalyvis skenuotą PDF formato pasiūlymą ir šių sąlygų 21, 22, 23, 24 ir 25 punktuose nurodytus dokumentus turi pateikti Pardavėjui el. paštu: pardavimai@eso.lt. Laiško temoje („subject“) nurodyti: „Neatidaryti iki 2020-05-28 10:00 val. – Netinkamų naudoti apskaitos prietaisų pardavimo konkursui“. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. gegužės 28 d. 10.00 val.

Asmuo, kuris teiks dalyviams informaciją, susijusią su konkurso procedūromis – Rita Baltaduonytė - Leonienė (Centrinė buveinė, Aguonų g. 26, Vilnius, mob. tel. 8 675 45694, el. p.: rita.baltaduonyte-leoniene@eso.lt ).

Konkurso sąlygos

 

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba