Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Registracija į „Žaliąjį protokolą“

Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt skelbiamomis Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi teikiant Jums paslaugas bei sprendžiant Jūsų pateiktus klausimus. Pateikdami savo duomenis, Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi,o tais atvejais, kai atstovaujate Klientą – esate tinkamai jo (jos) įgalioti tvarkyti ir pateikti Bendrovei Kliento asmens duomenis, įsipareigojate tinkamai informuoti Klientą apie jo (jos) duomenų tvarkymą ir teikimą bei prisiimate su tokiu duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei pateikėte per neapdairumą.

Įmonės pavadinimas

Įmonės adresas

Bendrasis elektroninis paštas

Bendrasis įmonės telefonas

Įmonės veiklos sritis

Kontaktinis asmuo

Kontaktinis telefonas

Elektroninis paštas

Komentaras

 

„Žaliojo protokolo“ nariu tapsite el.paštu gavę registracijos patvirtinimą ir pažymėjimą.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai