Susisiekime

Saugi energija

Lauko darbai: ką reikia žinoti
Medžių genėjimas

Nepamirškite –  už Jūsų valdose augančių medžių priežiūrą esate atsakingas Jūs.

Labai dažna elektros avarijų priežastis – šalia elektros linijų augantys neprižiūrėti medžiai. Pučiant stipriam vėjui, siaučiant audrai, medžiai ir jų šakos gali nutraukti laidus ar nuversti atramas. Primename, kad Jūs esate atsakingi už Jums priklausančioje žemėje šalia elektros linijų augančių medžių ir kitus želdinių priežiūrą.

Pastebėję, kad medžiai yra pavojingai pasvirę ir gali užgriūti ant elektros linijų – būtinai kreipkitės tel. 1852.

Kada reikia genėti medžius?

Savo valdose augančius medžius būtina apžiūrėti kiekvieną pavasarį, kad jie nesukeltų nuostolių Jums ir nepatogumų kaimynams. Įvairius medžius ir vaismedžius reikia genėti anksti pavasarį, kai medžių pumpurai dar nėra išsprogę, o gyvatvores ir kaulavaisius – baigiantis vasarai,  jau po derliaus nuėmimo. Riešutmedžių šakų retinimą reikėtų atidėti iki rugpjūčio ar rugsėjo.

Medžius savo sklype sodinkite saugiu atstumu nuo elektros linijų.

Jei sodinate medį, kuris augs netoli elektros linijų, iš anksto sužinokite, koks ateityje bus medžio aukštis ir kaip šakosis jo vainikas. Pavyzdžiui, obelis per 3 metus užauga iki 2-2,5 m aukščio, o jos vainikas gali siekti 2,5 m.

O gal sulaukti ESO darbuotojų – tegu jie nugeni?

Pastebėję pavojingai prie elektros linijų priartėjusį želdinį, mūsų specialistai turi teisę ir patys nupjauti šakas, tačiau, suprantama, mes didžiausią dėmesį skiriame saugumui, o ne aplinkos estetikai ar medžio gerovei, todėl raginame gyventojus pačius tinkamai pasirūpinti medžiais ir krūmais savo valdose. Niekas taip gerai nepasirūpins Jūsų augalais kaip Jūs pats!

 

Kasimas šalia elektros kabelių ir dujotiekių

Prieš kasdami, būtinai sužinokite, kur yra nutiesti požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdžiai - tai turėtų būti nurodyta Jūsų sklypo plane. 

Kasimo darbai šalia elektros kabelių

 • Jei požeminių elektros kabelių apsaugos zonose reikia kasti giliau nei 30 cm, prieš pradedant darbus būtina gauti ESO leidimą ir sužinoti tikslią elektros kabelių vietą.
 • Požeminių elektros kabelių apsaugos zonoje negalima lyginti grunto.
 • Mažiausia galima blogybė savavališkai atliekant darbus - nutrauksite elektros kabelį ir turėsite kompensuoti ESO ir kitų elektros vartotojų patirtus nuostolius, o didžiausia - rizikuojate savo sveikata ir gyvybe.

Kasimo darbai šalia dujotiekio vamzdžių

 • Prieš žemės kasimo darbų pradžią būtina gauti leidimą statiniui statyti, suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir iškviesti ESO atstovą.

Prašymo forma žemės kasimo darbų sutikimui gauti

 •  Mūsų atstovą iškviesti būtina ir tuomet, jei, kasant gruntą, aptinkate brėžiniuose nenurodytus vamzdynus.
 •  Jei yra paklotos kabelių linijos, jos turėtų būti nurodytos Jūsų sklypo plane, tačiau norint pasitikslinti, tai galima padaryti tel. 1852 arba registruoti prašymą.

 

Norėdami išsiaiškinti, ar šalia nėra dujotiekio:

 • Pasinaudoję skaičiuokle galite patikrinti, kokiu atstumu nuo Jums aktualios vietos yra nutiestas dujotiekis;
 • paskambinkite ESO klientų aptarnavimo telefonu 1852, +370 697 61 852*;
 • užregistruokite prašymo formą žemės kasimo darbų sutikimui gauti.


  +370 697 61 852 – minutės kaina yra tokia pati, kaip skambinant į Telia tinklą. 

 

Tveriu tvorą ar elektrinį piemenį
 • Jei gyvulių ganymo aikštelės įrengiamos šalia elektros linijų, jos privalo atitikti specialius saugumo reikalavimus, kuriuos numato teisės aktai.
 • Elektros oro linijų apsaugos zonoje statant metalinę tvorą, būtina 15-20 metrų atstumu nuo kraštinių laidų numatyti 25 centimetrų oro tarpą ir įžeminti teritoriją juosiančią tvorą.
 • Vielinius aptvarus ir metalines tvoras, gyvulių laikymo aikšteles elektros oro linijų apsaugos zonose galima įrengti tik gavus ESO raštišką sutikimą.
 • Elektrinis piemuo negali nepertraukiamai kirstis su elektros oro linijomis. 15-20 metrų horizontaliu atstumu abipus kraštinių laidų elektrinis piemuo turi būti pertrauktas, izoliuotas arba pakeistas elektros srovei nelaidžia tvora, kad nutrūkus ir nukritus laidui ant metalinės tvoros ar laidininko, elektros srovė negalėtų tekėti visu elektrinio piemens laidininku, nes tai keltų grėsmę žmonių bei gyvulių gyvybei.

 

Matau nusikaltimą ar nelaimę
Įtariu nusikaltimą

Būtinai praneškite apie galimai neteisėtus ir pavojų keliančius veiksmus ar situacijas išoriniame elektros ir dujų tinkle. Suteikta informacija padės mums apsaugoti Jūsų aplinką ir užtikrinti saugų elektros ir dujų tiekimą.

Kodėl reikia pranešti apie pastebėtus elektros įrenginių plėšimo atvejus?

 • Žmonės, kurie ardo elektros tiekimo įrenginius ar savavališkai prisijungia prie elektros tinklų, rizikuoja savo ir aplinkinių sveikata ir gyvybe.
 • Išplėštos elektros įrenginių durys ir varteliai ar palikti išdraskyti tinklo įrenginiai gali pritraukti vaikų dėmesį.
 • Išardyti ar kitaip sugadinti elektros tinklų įrenginiai (nupilant transformatorių alyvą, išplėšiant metalines dalis, laidus ar kabelius) – nereta elektros tiekimo sutrikimo priežastis. Praėjusiais metais dėl alyvos vagysčių sudegė 44 transformatoriai, o be elektros liko net 17 tūkst. gyventojų.
 • Neteisėtų veiksmų sukeltai žalai kompensuoti skiriamos didžiulės lėšos, o dėl to didėja galutinė elektros kaina. 2015 metais vagišiai iš elektros ir dujų skirstymo tinklų pasisavino turto už daugiau nei 100 tūkst. eurų.

 Kokią grėsmę kelia nelegalus prisijungimas prie dujotiekio?

 • Dažnai neišvengiama dujų nuotėkio, kuris yra itin pavojingas ne tik pačių neteisėtai prisijungusiųjų, bet ir aplinkinių gyvybei bei nuosavybei.

 Kaip galima pranešti apie įtariamus ar esamus pažeidimus?

 

Nelaimės atveju

Ką daryti pastebėjus, kad žmogus patyrė elektros šoką (elektros iškrovą)?

 • Žemiau išvardintų saugumo priemonių imtis kuo skubiau – taip galima išgelbėti gyvybę
 • Pirmiausia –  iškviesti greitąją pagalbą tel. 112
 • Jei nėra grėsmės nukentėti, išjungti elektros srovę arba nukentėjusįjį patraukti nuo elektros srovės šaltinio.
 • Jei nukentėjusysis liečia dalis su elektros srove, negalima liesti jo (ypač – atvirų kūno vietų, nes kūnu dar gali tekėti elektra).
 • Jei nukentėjusysis nukentėjo nuo žemosios įtampos įrenginių,  jį galima patempti sausomis rankomis laikant už jo sauso drabužio arba panaudoti sausą medinę lentą.
 • Kai tik nukentėjusysis nebebus veikiamas elektros srovės, mokant suteikti pirmąją pagalbą, pradėti gaivinti.

 Ko reikia saugotis patalpose naudojant dujas?

 • Dujų nuotėkio. Jis gali sukelti sprogimą atsiradus bent menkiausiai kibirkščiai. Be to, žmogus, būdamas patalpoje, kur nuteka dujos, gali uždusti dėl deguonies trūkumo.
 • Smalkių. Tai –  bespalvės, bekvapės, beskonės nuodingos dujos, kurios susidaro netinkamai naudojant būsto šildymo įrenginius, arba laiku neišvalius dūmtraukių.

 Kokie apsinuodijimo smalkėmis požymiai?

Žmogus jaučia pykinimą, galvos svaigimą, pulsavimą smilkiniuose, gali sutrikti rega ir pradedama nebesiorientuoti aplinkoje.

 Kaip padėti smalkėmis apsinuodijusiam žmogui?

 • Išveskite jį į gryną orą
 • Atlaisvinkite veržiančius drabužius, apklokite, neleiskite užmigti ir duokite gerti karšto gėrimo
 • Visuomet kvieskite ir greitąją pagalbą

 

Ką daryti įvykus dujų nuotėkiui?
 • Užsukti dujų čiaupą prieš dujų prietaisą ir prietaiso čiaupą.
 • Atidaryti langus, duris ir, sukėlus skersvėjį, vėdinti patalpas.
 • Jokiu būdu nedegti degtukų ar kitokios atviros ugnies, nerūkyti.
 • Nejunginėti elektros prietaisų ir jungiklių.
 • Jeigu dujų kvapas ir toliau jaučiamas, skubiai kviesti dujų avarinę tarnybą (tel. 1804).
 • Jei dujų kvapo nebesijaučia, nesinaudoti dujiniu prietaisu, vėdinti patalpas ir būtinai išsikviesti specialistą, kuris galėtų patikrinti dujinį prietaisą.
Ką daryti užuodus dujų kvapą?

Pajutus dujų kvapą, reikia:

 • Užsukti dujų čiaupą prieš dujų prietaisą ir prietaiso čiaupą
 • Atidaryti langus, duris ir sukėlus skersvėjį vėdinti patalpas
 • Jokiu būdu nedegti degtukų ar kitokios atviros ugnies, nerūkyti
 • Nejunginėti elektros prietaisų ir jungiklių
 • Jeigu dujų kvapas ir toliau jaučiamas, skubiai kviesti dujų avarinę tarnybą tel. 1804
 • Jei dujų kvapo nebesijaučia, nesinaudoti dujiniu prietaisu, vėdinti patalpas ir būtinai išsikviesti specialistą, kuris galėtų patikrinti dujinį prietaisą
Saugus namuose
Kaip elgtis audrų, liūčių ar potvynių metu
 • Išjungti elektros prietaisus, pirmiausia – kompiuterio, televizoriaus, šaldytuvo elektros kištukus.
 • Smarkių liūčių ar potvynio metu –  kuo skubiau sustabdyti elektros energijos tiekimą išjungiant įvadinį automatinį jungiklį savo namuose.
 • Perkūnijos metu –  atjungti lauko anteną, radijo bei televizoriaus laidus, kompiuterio modemus.
 • Jei žaibuoja, venkite būti arti elektros linijų, langų, elektros prietaisų ar metalinių daiktų. 

Tinklas, einantis iki Jūsų namo elektros skaitiklio yra išorinis,o nuo jo vidaus elektros tinklas. Išoriniame tinkle elektros tiekimą saugiai išjungti gali tik skirstomųjų tinklų specialistai.

Ką daryti, jei dingo elektra?
 • Įsitikinkite, ar gedimas –  ne namo vidaus tinkle (pažiūrėkite per langus – ar pas kaimynus elektra yra; patikrinkite, ar neišsijungę automatiniai elektros energijos jungikliai, esantys namuose, laiptinėje).
 • Įsitikinę, kad gedimas įvyko išoriniame tinkle, patikrinkite, ar jis nepažymėtas ESO atjungimų žėmėlapyje. Gyventojai, nurodę savo kontaktus, gauna informaciją apie atjungimus ir elektros tiekimo sutrikimus el.paštu ar SMS žinute.
 • Jei informacijos apie gedimus Jūsų adresu nėra, registruokite sutrikimą internetu arba nemokamu telefonu 1852 
Kokie požymiai rodo, kad vidaus dujų sistema sugedo?

• Patalpoje jaučiamas blogas kvapas.
• Dujinės viryklės ar kito dujinio prietaiso liepsna dega ne melsva, o geltona ar oranžine spalva.
• Dujinė šildymo sistema veikia neefektyviai.
• Gaminant maistą, aprūksta puodai ir dujinių prietaisų paviršiai.
• Dažnai užgęsta „budinti“ dujinio katilo liepsnelė.
• Smarkiau nei įprastai rasoja langai.

Tinklų apsaugos zonos – kas tai?

Elektros ir dujų tinklų apsaugos zonos – tai greta elektros ar dujų tinklų esančios teritorijos, kuriose galioja specialios žemės naudojimo sąlygos. Jų nesilaikantys yra baudžiami, tačiau svarbiausia – jie rizikuoja savo sveikata ir gyvybe. 

Šalia lauke esančių elektros įrenginių

Kas draudžiama elektros tinklų apsaugos zonose?

• Sandėliuoti bet kokias medžiagas, kurti ugnį.
• Įrengti sporto, žaidimų aikšteles; laidyti aitvarus ar organizuoti žaidimus.
• Ant laidų mėtyti daiktus.
• užgriozdinti privažiavimus ir priėjimus prie elektros tinklų objektų.

Kokiems elektros tinklų apsaugos zonose planuojamiems darbams būtinas rašytinis ESO leidimas?

• Statinių remontui, statybai ar griovimui.
• Medžių kirtimui ar sodinimui.
• Krovimui, melioravimui.
• Mechaninių laistytuvų naudojimui.
• Aikštelių gyvuliams, elektrinių piemenų įrengimui.
• Vielinių tvorų statymui.
• Važiavimui aukštesniais nei 4,5 metro automobiliais.

Rūpindamiesi savo saugumu ir nebūdami tikri, kur nutiestos elektros tinklo kabelių linijos, be suderinimo su ESO nesiimkite:

• žemės kasimo darbų giliau nei 30 centimetrų
• lyginti grunto
• atlikti melioravimo darbų

Kai po žeme – dujotiekio vamzdžiai


Norėdami išsiaiškinti, ar šalia nėra dujotiekio:

 • svetainėje regia.lt galite patikrinti, kur ir kokiu atstumu nuo Jums aktualios vietos yra nutiestas dujotiekis;
 • paskambinkite ESO klientų aptarnavimo telefonu 1852 (+370 697 61 852);
 • užregistruokite prašymo formą žemės kasimo darbų sutikimui gauti:

Prašymo forma žemės kasimo darbų sutikimui gauti

 Kas draudžiama dujotiekių apsaugos zonose be raštiško leidimo?

• Kasti žemę giliau kaip 30 cm.
• Sodinti medžius ir krūmus.
• Vykdyti statybos, rekonstravimo darbus.
• Statyti, griauti bet kokius statinius ar įrenginius.
• Vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus.
• Perstatyti dujotiekių įtaisų ženklus, dujotiekius žyminčius stulpelius.
• Įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles.
• Įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus.
• Įrengti kelius per vamzdynų trasas.
• Dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus.
• Vykdyti vandens telkinių dugno gilinimo darbus.
• Vykdyti kitų inžinerinių tinklų statybą betranšėjiniu būdu.
• Vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ar grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu.

Prieš žemės darbų pradžią būtina gauti leidimą statiniui statyti, suderinti žemės darbų atlikimo aprašą ir iškviesti ESO atstovą.

Kur kreiptis?

Praneškite internetu www.eso.lt/savitarna

 • Užregistruokite elektros energijos tiekimo sutrikimą arba pastebėtą pavojingą situaciją

Nemokamu elektros sutrikimų numeriu 1852

 • Užregistruoti gedimą skirstomajame elektros tinkle, pranešti apie gamtos stichijų sutrikdytą elektros energijos tiekimą.

Klientų aptarnavimo numeriu 1852, +370 697 61 852*

 

 

 • Kreiptis dėl leidimų planuojamiems darbams elektros tinklų ar dujotiekių apsaugos zonose.
 • Gauti  informaciją apie dujų ir elektros atjungimus ir tiekimo sutrikimus, planuojamus remontus.
 

Dujų avarinės tarnybos numeriu 1804*

 Nedelsiant pranešti pajutus dujų kvapą ir įtariant galimą dujų nuotėkį
Pasitikėjimo linija

[email protected]

arba 
forma interneto svetainėje www.eso.lt/pasitikejimo linija

arba
telefonu 1852  

 Konfidencialiai pranešti apie:
 • galimo nelegalaus dujų ar elektros vartojimo, neteisėto prisijungimo prie tinklo atvejus;
 • pastebėtą elektros ar dujų įrenginių plėšimą ar sugadinimo požymius;
 • bet kokį netinkamą ESO darbuotojų ar rangovų elgesį, saugos darbe pažeidimus (piktnaudžiavimą pareigomis, neblaivius darbuotojus ir kita).

Apie šiuo metu vykdomą galimai nusikalstamą veiką, galima pranešti ir bendruoju pagalbos telefonu 112.

 

* Skambučiai trumpaisiais numeriais apmokestinami pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą. Kiek Jums kainuoja skambutis rekomenduojame pasitikrinti Jūsų ryšio operatoriaus tinklapyje (BitėTele2Telia.) Skambinant numeriu +370 697 61 852, minutės kaina kaip skambinant į Telia tinklą.