Susisiekime

Kompensacijos už naudojimąsi servitutu

Vienkartinės kompensacijos už servitutą mokamos už sklype esančius elektros tinklus (elektros oro ar kabelių linijas) ir už pastatuose esančius elektros įrenginius (skydines, elektros spintas, transformatorines ir pan.) Tai numato Vyriausybės patvirtinta Metodika.

Kas yra servitutas?

Servitutas - teisė į svetimą nekilnojamąjį turtą, leidžianti naudotis tuo turtu, arba šio turto savininko teisių apribojimas siekiant, kad šis turtas būtų tinkamai naudojamas. Pvz. kelio savininkas privalo leisti kitiems naudotis jo keliu – nustatomas servitutas.

Už ką mokamos kompensacijos?

ESO prižiūri, tvarko ir įrengia elektros oro linijas, kabelių linijas ir kitus elektros įrenginius. Įrengti tinklai ar įrenginiai montuojami gyventojų ar įmonių turimoje žemėje, pastatuose. Žemės ar nekilnojamojo turto savininkas patiria tam tikrų nepatogumų, todėl Vyriausybė numatė, kad už galimai patiriamus nepatogumus, nuosavybės turėtojui turėtų būti atlyginama, nustatant servitutą ir sumokant už tai vienkartinę kompensaciją.

Vienkartinės kompensacijos mokamos už:

 • elektros tinklų ir įrenginių užimamą plotą, kurie žemės sklype ar pastatuose įrengti iki 2004 m. liepos 9 d., nes servitutas jiems yra nustatytas Elektros energetikos įstatymu;
 • naujai tiesiamų elektros tinklų ar įrengiamų įrenginių užimamą plotą, kai servitutas jiems nustatomas sutartimi.

Kas gali gauti kompensaciją?

ESO paskaičiuoja kiek konkrečios žemės ar pastato savininkui turėtų būti kompensuojama, jei jo žemėje įrengtos elektros oro ar kabelių linijos, ar pastate įrengta transformatorinė, kitas įrenginys. Tam turto savininko nuosavybėje nustatomas servitutas – teisė ESO naudotis kito asmens nuosavybėje esančiu turtu.  

Kaip ir kur pateikti prašymą kompensacijai gauti už servitutą žemės sklype?

Greitai ir paprastai galite užpildyti prašymą servitutui eso.lt/savitarna. 

Reikia tik asmens autentifikacijos – jungiantis per e. bankininkystės ar e. valdžios vartus.
   Pildyti
 • Jei negalite / neturite galimybės užpildyti prašymo formos per savitarnos svetainę, prašome ją pateikti bendro pobūdžio klausimų formoje čia pasirinkę temą „Kompensacija už servitutus“ arba užpildyti popierinę prašymo formą ir atsiųsti paštu: AB „Energijos skirstymo operatorius", Laisvės pr. 10, 04215, Vilnius.

Prašymo forma žemės servitutui

Prašymo forma servitutui statiniuose

Pasiskaičiuokite, kokią kompensaciją galite gauti

Galima sužinoti preliminarų kompensacijos dydį už žemės sklype esantį servitutą.
Skaičiuoklėje paskaičiuota kompensacija yra preliminari. Tikslų kompensacijos dydį už žemės sklype esantį servitutą Jums apskaičiuos ESO specialistai, kai tik gaus Jūsų prašymą.

Vienkartinės kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal Vyriausybės Metodiką.

Kraunasi...

Dažniausiai užduodami klausimai

Už kokius elektros įrenginius mokamos kompensacijos?

Už žemės sklype esančius ESO priklausančius skirstomuosius tinklus, pvz. oro linijas, požemines kabelių linijas, transformatorines ir pan. 

Už pastatuose, patalpose, statiniuose ir pan. esančius ESO elektros įrenginius, pvz. transformatorines, kitus elektros įrenginius.

 

Už ką skaičiuojama kompensacija?

Už žemės sklype nustatytą servitutą kompensacija mokama, jei Nekilnojamojo turto registre ir kadastre įrašytas specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) plotas (hektarais).

Kompensacija už statinyje nustatytą servitutą mokama už elektros energetikos objektų ir (ar) įrenginių, užimamą plotą tame statinyje (kv. m).

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją už žemės sklype esantį servitutą ?

Gyventojas

(bendraturtis)

Įmonė

(bendraturtis)
 • Vardas Pavardė
 • Gimimo data
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Žemės sklypo unikalus numeris
 • Žemės sklypo kadastro numeris
 • Teisinė forma (AB, UAB, IDV ir pan.)
 •  Įmonės pavadinimas
 • Juridinio asmens kodas
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Žemės sklypo unikalus numeris
 • Žemės sklypo kadastro numeris
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta žemės naudojimo tvarka), pridedama žemės naudojimo tvarka ir (ar) planas
 • Jei teikia atstovas,pridedamas įgaliojimas, teismo sprendimas ar pan. 
 • Juridinio asmens atstovui reikia nurodyti pareigas, vardą, pavardę
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta žemės naudojimo tvarka), pridedama žemės naudojimo tvarka ir (ar) planas

• Jei po sklypo įsigijimo sklype buvo įrengti elektros tinklai, galima papildomai teikti nuostolius pagrindžiančius dokumentus, kad būtų atlyginti patirti nuostoliai už iškirstą mišką, sunaikintus pasėlius ar sodinius.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją už statinyje nustatytą servitutą elektros įrenginiams?

Gyventojas

(bendraturtis)

Įmonė

(bendraturtis)
 • Vardas Pavardė
 • Gimimo data
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Statinio adresas
 • Statinio unikalus numeris
 • Kadastrinių matavimų bylos kopija
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta statinio naudojimo tvarka), pridedama statinio naudojimo tvarka ir (ar) planas
 • Jei teikia atstovas,pridedamas įgaliojimas, teismo sprendimas ar pan.
 • Teisinė forma (AB, UAB, IDV ir pan.)
 •  Įmonės pavadinimas
 • Juridinio asmens kodas
 • Adresas, telefono Nr., el. pašto adresas
 • Banko sąskaitos Nr.
 • Statinio unikalus numeris
 • Kadastrinių matavimų bylos kopija
 • Juridinio asmens atstovui reikia nurodyti pareigas, vardą, pavardę
 • Jei teikia bendraturtis (kai patvirtinta statinio naudojimo tvarka), pridedama statinio naudojimo tvarka ir (ar) planas
Per kiek laiko bus paskaičiuota ir išmokėta kompensacija?

Prašymus ESO išnagrinėja per 20 darbo dienų, jei visi dokumentai tvarkingi ir pateikti laiku.

Būtina žinoti

Jei sklypui nėra įregistruota specialioji žemės naudojimo sąlyga Nekilnojamo turto registre (NTR'e), prašymo nagrinėjimas stabdomas. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą į NTR'ą gali atlikti pats žemės sklypo savininkas arba ESO:

 • Jei specialiosios žemės naudojimo sąlygos įrašymą registre organizuoja pats savininkas, jis apmoka visas dokumentų tvarkymo išlaidas. Informavęs ESO, kad įrašas registre jau sutvarkytas, žemės savininkas kompensacijos gali tikėtis per 2 mėnesius nuo informavimo dienos.
 • Jei dokumentus sutvarko ESO, dokumentų tvarkymo išlaidas apmoka ESO (ar kita institucija), o kompensacija žemės savininkui išmokama per 1 mėnesį, kai registre įrašoma apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Tam reikalingas žemės savininko sutikimas.
Kodėl reikalinga specialiąsias žemės naudojimo sąlygas įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą ar /ir registrą?

Nekilnojamojo turto registre ar kadastre esantis įrašas apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (elektros linijų apsaugos zonų) taikymą - būtina sąlyga siekiant tiksliai nustatyti servituto, už kurį bus mokama kompensacija, plotą.

Jei įrašo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nėra, prašymo nagrinėjimas stabdomas. Kad Nekilnojamojo turto registre ar kadastre rastųsi toks įrašas, tuo gali pasirūpinti pats žemės sklypo savininkas arba ESO. Išsamiau - prie atsakymo „Per kiek laiko bus paskaičiuota ir išmokėta kompensacija?“

Ką turėčiau atlikti? Kur galėčiau rasti informaciją apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ar / ir registrą procedūrą?

Norint įrašyti specialiąją žemės naudojimo sąlygą Nekilnojamojo turto kadastre ar registre - būtina:

1. Su matininku, nurodytu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, sudaryti sutartį dėl dokumentų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 54 punkte, parengimo.

2. Matininko parengtus dokumentus, žemės savininko /-ų rašytinį sutikimą dėl specialiųjų žemės sklypo naudojimo sąlygų nustatymo ir prašymą įrašyti naują specialiąją žemės naudojimo sąlygą į Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą pateikti Registrų centrui. Daugiau informacijos - Registrų centro interneto puslapyje ir Vyriausybės patvirtintoje tvarkoje.

3. Registrų centrui įrašius specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, pranešti apie tai ESO. Tą galima lengvai ir greitai atlikti prisijungus prie ESO savitarnos arba pranešus mums bendro pobūdžio klausimų formoje čia pasirinkus temą „Kompensacija už servitutus“.

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).