Susisiekime

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis: kaip rengti ir pildyti?

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštį rengia projektuotojas, rengiantis techninį projektą. Žiniaraštyje pateikiami statybos darbų kiekiai, nurodant matavimo vienetus (tipo, markės, gamintojo nurodyti nereikia).

Susutambintų darbų kiekių žiniaraščio formą sudaro keičiami, nekeičiami, rankiniu būdu pildomi ir automatiniu būdu pildomi laukai. Projektuotojui reikia užpildyti ir nuspalvinti žaliai tas darbų eilutes, kurios aktualios konkretaus techninio projekto rengimo metu.

Formoje nekeičiami laukai:

 • Stulpelių skaičius.
 • Stulpelių pavadinimai.
 • Eilučių pavadinimai.
 • Eilutėse aprašytų darbų eilės numeris.
 • Eilutėse aprašyti darbų pavadinimai.
 • Matavimo vienetai.

Formoje keičiami laukai (galima pašalinti):

 • Darbų eilučių skaičius.
 • Pastabų eilučių skaičius.

Rankiniu būdu formoje pildomi laukai:

 • Darbų eilučių, kurių matavimo vienetai yra vnt. ir km, projektinis kiekis.
 • Ryšių, oro, kabelių linijų montavimo darbų išskyrimo operatyviniais pavadinimais eilutės (galima pridėti/pašalinti).

Automatiniu būdu formoje užpildomi laukai:

 • Maksimalus kiekis.
 • Visų kitų laukų pildyti nereikia. Spalvinis formos laukų žymėjimas neprivalomas, jis tik vizualiai atskiria formos laukus.