Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų įvedimas

Suprojektuosime ir įrengsime dujotiekį iki Jūsų sklypo ribos.

Dujų įvedimo žingsniai:

1
Surinkite dokumentus, reikalingus prašymo pateikimui

Prieš teikdami prašymą dėl dujų įvedimo, pasirūpinkite reikiamais dokumentais. Juos reikės prisegti prie prašymo.

Reikalingi dokumentai: 

 • Situacijos planas (VĮ Registrų centras užregistruoto Žemės sklypo planas su sklypo ribomis ir su pageidaujama dujotiekio įvado įrengimo vieta - Pavyzdys);
 • Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.
2
Pateikite prašymą ir dokumentus

Pateikite prašymą dėl naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo ir prie jo prisekite reikiamus dokumentus:

Pateikti prašymą

ESO taip pat gali paprašyti papildomos informacijos, kuri yra reikalinga
prijungiant naujo verslo kliento sistemą prie ESO dujų sistemos.

Gavę Jūsų prašymą bei visus reikiamus dokumentus, vidutiniškai per 15, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų informuosime Jus raštu apie sprendimą bei atsiųsime prisijungimo prie dujotiekio sąlygų aprašą ir prijungimo paslaugos sutartį, kurioje bus pateikta ir apskaičiuota preliminari prijungimo paslaugos kaina.

Teikdami prašymą turite pateikti numatoma dujų poreikį 15 metų, kaip tai nurodyta įkainių nustatymo metodikoje. Planuojamą poreikį prašome pateikti užpildžius numatomo dujų poreikio formą.

Klientų patogumui, informaciją apie skirtingų verslo segmentų pasirinkimus dėl dujų suvartojimo pateikiame ČIA.

3
Pasirašykite Prijungimo sutartį ir sumokėkite įmoką
Klientas ESO

Jeigu mūsų pateiktos prisijungimo sąlygos Jums yra priimtinos, pasirašykite Prijungimo sutartį ir sumokėkite sutartyje nurodytą prijungimo įmoką.

Su Prijungimo sutarties Bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti čia:

Sutarties sąlygos, galiojančios klientams, kurie Prijungimo Specialiąsias sąlygas pasirašė iki 2017 05 15 d.:

Verslo klientams
Statytojams
Statytojams - vystytojams 

Sutarties sąlygos, galiojančios klientams, kurie Prijungimo Specialiąsias sąlygas pasirašė nuo 2017 05 15 d. iki 2018 05 25 d.:

Verslo klientams
Statytojams
Statytojams - vystytojams

Sutarties sąlygos, galiojančios klientams, kurie Prijungimo Specialiąsias sąlygas pasirašė nuo 2018 05 25 d.:

Verslo klientams
Statytojams
Vystytojams

nuo 2019 04 01
Verslo klientams
Statytojams
Statytojams - Vystytojams

nuo 2019 01 01
Verslo klientams
Statytojams
Statytojams - Vystytojams

 

 

Gavę pasirašytą sutartį ir prijungimo įmoką organizuosime dujotiekio iki sklypo ribos projektavimo ir statybos darbus. Darbus atliks konkurso būdu parinkti rangovai.

Prijungimo įmoka

Prijungimo įmoka paskaičiuojama pagal 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą „Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodiką“ (Žin., 2008, Nr. 138-5487; 2012, Nr. 111-5669) (toliau – įkainių nustatymo metodika).

Svarbi informacija verslo klientams

 • Investicijų į dujų sistemų statybą atsipirkimo laikas verslo klientams – 15 metų (pagal įkainių nustatymo metodiką).
 • Dujų įmonė apskaičiuodama prijungimo įkainį, įvertina naujo verslo kliento prijungimo investicijų atsipirkimą bei naujo verslo kliento prijungimo įtaką gamtinių dujų kainų viršutinėms riboms.
 • Nustatomas toks prijungimo įkainis, kad būtų užtikrintas investicijų projekto atsipirkimas per atsipirkimo laikotarpį ir kad, nedidėtų gamtinių dujų kainų viršutinės ribos.
 • Prijungimo sutartyje yra nustatomas:
  - minimalus verslo kliento transportuotinas dujų kiekis ir pajėgumas (galia), kuriems esant prijungtas naujas kliento nedidina kainos viršutinės ribos esamiems vartotojams;
  - minimalių verslo kliento transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumą mokesčio apskaičiavimo tvarka.
4
Įsirenkite kliento dujų sistemą
Klientas ESO
Laiku įsirenkite dujų sistemą savo sklype ar name ir pateikite mums reikiamus dokumentus. Primename, kad šiuos darbus gali atlikti tik atestuotos dujotiekius projektuojančios ir montuojančios įmonės.

KAIP ĮSIRENGTI DUJŲ SISTEMĄ
Mūsų rangovas atliks dujų skirstymo sistemos iki jūsų sklypo ribos projektavimo ir statybos darbus.  

Dokumentai, kuriuos turėsite pateikti šiame etape:

 • Vartotojo dujų sistemos projekto kopiją;
 • Vartotojo dujų sistemos statybos techninio paso kopiją;
 • Požeminių dujotiekių geodezinę nuotrauką (grafinis ir skaitmeninis formatas);
 • Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą (Klientams pateikusiems paraišką dujų įrengimui po 2019.01.01, šio dokumento pateikti nereikia);
 • Prieš dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai, nurodyti vartotojo dujų sistemos statybos techniniame pase, dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio - ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių (Žin.,2012, Nr.3-96) 11 priede.

Pateikti dokumentus

5
Prijungimo įmokos tikslinimas

Jei pastatytos skirstymo sistemos faktinė vertė skiriasi nuo pradinės vertės daugiau kaip 3 proc., Jūsų anksčiau sumokėta įmoka bus perskaičiuota.

Perskaičiavus Jums gali būti grąžinta patikslinta prijungimo įmokos dalis arba jei faktinės išlaidos bus didesnės nuo pradinės vertės, Jums bus išrašyta sąskaita patikslintos prijungimo įmokos daliai sumokėti.

Tuomet Jums pateiksime pasirašyti dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktą ir pažymą apie pasirengimą sujungti sistemas.

6
Pasirašykite reikalingus aktus ir sutartis bei užsisakykite dujų paleidimą į kliento sistemą

Jei sutartį pasirašėte po 2017 m. sausio mėn. 1 d.:

 • Pasirašykite ESO pateiktą dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktą (dviem egzemplioriais);
 • Pasirašykite sutartį dėl gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo.

Jei sutartį pasirašėte iki 2017 m. sausio mėn. 1 d.:

 • Pasirašykite ESO pateiktą dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktą (dviem egzemplioriais);
 • Pasirašius dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktą, mes Jums išduosime pažymą apie pasirengimą sujungti skirstymo sistemą su Jūsų valdose esančia sistema.

Sudarykite gamtinių dujų pirkimo  pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone.

Sumokėkite už dalyvavimą dujų paleidime pagal mūsų pateiktą sąskaitą – dujų paleidimo paslauga teikiama už papildomą mokestį.

Užsisakykite dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemą iki dujinių prietaisų (dujinius technologinius įrenginius). Šią paslaugą galite užsisakyti iš dujotekius įrengiančių įmonių arba ESO. 

Dujų paleidimo metu privalo dalyvauti ESO atstovas. Todėl prieš tai su Jumis susieks ESO specialsitai ir suderins Jums patogų laiką.
 

Dujų sistemos sujungimo metu ESO įrengs dujų apskaitos sistemą.

Ar ši informacija Jums aiški?
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba