Susisiekime

Gamtinių dujų įvedimo paslauga

Gamtinės dujos – dažnai pasirenkamas šildymo ir energijos šaltinis dėl patogumo naudotis, ekonomiškumo bei nesudėtingo įvedimo. Užsisakius gamtines dujas, nutiesime dujotiekį iki Jūsų sklypo ribos. 

Viskas, ką turite žinoti prieš pateikiant paraišką
Kviečiame pasitikrinti, kur yra artimiausias ESO dujotiekis ir koks atstumas iki Jūsų sklypo.

Visą informaciją matysite čia

Susipažinkite, kaip apskaičiuojama dujų įvedimo paslaugos kaina

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato ir tvirtina ne buitinių klientų dujų prijungimo paslaugos kainos skaičiavimo metodiką, pagal kurią Jums yra išskaičiuojama bendra dujų įvedimo paslaugos kaina bei preliminari prijungimo įmoka, kurią matysite Jums parengtoje Prijungimo paslaugos sutartyje. 

Paslaugos kaina susideda iš: 

 1. Jūsų įsipareigojimo, kiek per ateinančius 15 metų įsipareigosite suvartoti gamtinių dujų kiekio. Šią informaciją prašysime pateikti pildant paraišką. Atkreipiam dėmesį, kad kiekvienais metais peržiūrėsime dujų kiekio suvartojimą ir jei suvartosite mažiau nei įsipareigosite, Jums bus skaičiuojamas papildomas mokestis už nesuvartotą dujų kiekį; 
 1. kiek metrų dujotiekio reikės nutiesti iki Jūsų sklypo; 
 1. dujotiekio įrengimui reikalingų medžiagų. 

Sutartyje nurodyta prijungimo įmoka gali pasikeisti: 

 • jei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atnaujins ne buitinių klientų prijungimo kainos skaičiavimo metodiką ir iki to laiko nebūsime gavę iš Jūsų įmokos, sutartyje nurodyta suma bus perskaičiuota automatiškai; 
 • jei atliekant darbus, pasikeis prijungimo darbų apimtys, kurių nebuvo įmanoma numatyti darbų pradžioje. 

Plačiau susipažinti su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodika galite čia

Pasiruoškite visus reikiamus dokumentus paraiškos pateikimui
 • Pastato ir žemės sklypo bendraturčių laisvos formos sutikimą (dokumento pavyzdys čia). Jei turtas bendrąja jungtine nuosavybe priklauso Jums ir sutuoktiniui, bendraturčių sutikimo nereikia.

 • Situacijos planą su pažymėta pageidaujama dujų skaitiklio įrengimo vieta. Plano pavyzdį matysite čia. Jeigu reikės pagalbos, mūsų komanda Jus pakonsultuos nemokamu tel. +370 697 61 852
 • Notaro patvirtintą įgaliojimą, jeigu paraišką teikiate ne kaip objekto savininkas. 
 • Statybą leidžiantį dokumentą (jeigu VĮ „Registrų centras“ nėra įrašų apie įregistruotus pastatus) patvirtinantį, kad sklype iš tiesų planuojama statyti statinius ir naudoti dujas. 
 • Užpildytą formą, kiek įsipareigosite suvartoti dujų kiekio per ateinančius 15 metų. Dokumento formą prašome parsisiųsti čia

Norite užsisakyti paslaugą? 

Pateikite paraišką ESO savitarnoje

Kviečiame prisijungti prie ESO savitarnos ir greitai bei patogiai pateikti paraišką. Pildydami paraišką, komentarų lauke prašome pateikti kuo išsamesnę informaciją apie savo objektą tam, kad mūsų komanda pasiūlytų Jums geriausius techninius sprendimus. Jeigu jums reikalingos sąlygos kliento dujų sistemos projektui rengti ir/arba statybos leidimui gauti, pildant paraišką prašome nurodyti paslaugą „Tik projektavimo sąlygos“.

SVARBU: kai tik gausime Jūsų paraišką, per 2 d. d. atsiųsime Jums informaciją elektroniniu paštu kur ir kaip toliau galėsite stebėti paslaugos suteikimo eigą. 

Parengsime Prijungimo paslaugos sutartį ir prašysime apmokėti prijungimo įmoką

Per 5 d. d. nuo paraiškos patvirtinimo, savitarnoje pateiksime Prijungimo paslaugos sutartį, kurioje matysite Jums apskaičiuotą preliminarią prijungimo paslaugos kainą, Jūsų objekto prijungimo sąlygas bei specialiąsias sutarties sąlygas. Su sutarties bendrosiomis sąlygomis galite susipažinti mūsų svetainėje čia

Kartu su sutartimi pateiksime išankstinę sąskaitą ir prašysime apmokėti prijungimo įmoką. Jeigu kaina atliekamų darbų metu pasikeis, apie tai Jus informuosime asmeniškai.

Atkreipiame dėmesį, jeigu pateikėte paraišką tik projektavimo sąlygoms gauti, Paslaugos sutartis atskirai nebus rengiama ir prijungimo kaina nebus skaičiuojama.

SVARBU: kai tik sumokėsite sutartyje nurodytą įmoką, Jūsų sutartis bus laikoma pasirašyta, todėl papildomai sutarties pasirašyti nereikės. Gavę Jūsų įmoką ir turėdami visus reikiamus dokumentus, pradėsime vykdyti darbus. 

Dujotiekio tiesimo darbų iki Jūsų sklypo ribos vykdymas

Gavus Jūsų įmoką, pradėsime ESO dujotiekio projekto rengimo ir tiesimo darbus iki Jūsų sklypo ribos. Darbų atlikimo terminas nuo 4 iki 18 mėn. Parengus projektą, su Jumis asmeniškai susisieks projektuotojas.  

Dujotiekio įrengimo darbai bus laikomi baigti, kai nutiesime dujotiekį iki suderintos dujų įvado vietos. Jeigu turėsite klausimų, Jūsų projektui bus priskirtas asmeninis klientų aptarnavimo koordinatorius, kuris Jums padės darbų vykdymo metu. Koordinatoriaus kontaktus matysite čia. 

Paruošime galutinę PVM sąskaitą-faktūrą paslaugos apmokėjimui

Jei po visų atliktų darbų susidarys permoka - ją grąžinsime Jums į tą pačią sąskaitą iš kurios atlikote mokėjimą; jei susidarys nepriemoka – atsiųsime galutinę PVM sąskaitą – faktūrą ir prašysime Jūsų sumokėti papildomai susidariusį skirtumą. Atkreipiame dėmesį, kad susidariusios nepriemokos atveju, dujų skaitiklį galėsime įrengti, kai tik apmokėsite susidariusį skirtumą.  

Pasirūpinkite požeminio dujotiekio savo sklype ir pastato dujotiekio savo objekte įrengimu

REKOMENDACIJA: požeminio ir pastato dujotiekio tiesimo darbai dažniausiai užtrunka tiek pat laiko, kaip ir dujotiekio atvedimas iki Jūsų sklypo ribos, todėl siūlome sklypo ir pastato dujotiekio įrengimu pradėti rūpintis iškart po to, kai mes atvesime dujotiekį iki Jūsų sklypo ribos.

Šią paslaugą Jums gali suteikti Jūsų pasirinkta įmonė (rangovas), kurią kviečiame pasirinkti iš mūsų pateikto sąrašo arba apsilankę rangovų portale www.paslaugos.lt

Įmonių (rangovų) sąrašas


Pasirinkite čia

Kai tik bus įrengtas požeminis ir pastato dujotiekiai, lauksime iš Jūsų paruoštų dokumentų čia:  

 • Vartotojo dujų sistemos (požeminio ir pastato dujotiekio) projekto kopijos; 
 • Vartotojo dujų sistemos (požeminio ir pastato dujotiekio) statybos techninio paso kopijos; 
 • Požeminių dujotiekių geodezinės nuotraukos (grafinis ir skaitmeninis formatas); 
 • Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos pažymos apie atliktą vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, jei bendra sujungtų dujinių prietaisų galia yra daugiau nei 100 kW; 
 • Prieš dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai: dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių (Žin., 2012, Nr.3-96) 11 priede arba čia
Parengsime pažymą apie pasirengimą sujungti dujų sistemas ir atsakomybės ribų aktą

Kai tik gausime visus iš Jūsų dokumentus ir visi darbai bus baigti: mes nutiesėme Jums dujotiekį iki Jūsų objekto ribos, o Jūs įsirengėte požeminį bei pastato dujotiekius, savitarnoje per 5 d. d. pateiksime pažymą apie pasirengimą sujungti dujų sistemas. 

Atkreipiame dėmesį, kad kartu išrašysime Jums išankstinę sąskaitą už dujų pirminio paleidimo paslaugą, kurią prašysime apmokėti prieš dujų skaitiklio įrengimą. 

SVARBU: jei nuosavybės riba numatoma ant sklypo ribos - atsakomybės ribų aktas nebus rengiamas, nes atsakomybės riba bus numatoma prijungimo paslaugos sutartyje; jei kitoje vietoje: ant pastato sienos arba kitoje Jūsų sklypo vietoje - atsakomybės ribų aktas bus parengtas kaip atskiras dokumentas. 

 

Pasirašykite Gamtinių dujų tiekimo sutartį su Jūsų pasirinkta tiekimo įmone

Kai tik savitarnoje matysite pažymą apie pasirengimą sujungti dujų sistemas, kviečiami pasirinkti dujų tiekimo įmonę ir sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį. Daugiau informacijos apie tiekėjų pasirinkimą žiūrėkite čia

SVARBU: pasirinktai tiekimo įmonei prašysime pateikti mūsų parengtą pažymą. Kol nesudarysite gamtinių dujų tiekimo sutarties, tol negalėsime įrengti dujų skaitiklio.  

Įrengsime apskaitos prietaisą ir paleisime dujas

Kai sudarysite gamtinių dujų tiekimo sutartį su pasirinkta tiekimo įmone ir apmokėsite sąskaitą už dujų pirminio paleidimo paslaugą, per 5 d .d. mūsų inžinierius susisieks su Jumis asmeniškai paraiškoje nurodytais kontaktais ir atvyks patikrinti Jūsų įrengtos dujų sistemos sandarumo bei įrengti dujų apskaitos prietaisą (dujų skaitiklį).  

Norime atkreipti dėmesį, kad jeigu Jūsų dujų sistema neatitiks Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių reikalavimų, negalėsime atlikti pirminio dujų paleidimo. Jūsų rangovui pašalinus nustatytus trūkumus, turėsite dar kartą kreiptis į Nepriklausomą tiekėją, kuris inicijuos pirminį dujų paleidimą Jūsų objekte. *

*Papildomas mokestis už pirminio paleidimo paslaugą (jeigu toks buvo paskaičiuotas) nebus taikomas.

REKOMENDACIJA: įrengus dujų skaitiklį, prašysime Jūsų pasirūpinti dujų paleidimu į dujinius prietaisus. Tam rekomenduojame pasisamdyti patyrusius specialistus. Apgailestaujame, bet mes šios paslaugos neteikiame. 

Naudokitės dujomis! 

Ar ši informacija Jums aiški?

Būtinieji

Slapukai naudojami Svetainės funkcionavimui užtikrinti.

Statistiniai

Slapukai naudojami rinkti anoniminę statistinę informaciją apie tai kaip naudotojai naudojasi Svetaine.

Rinkodaros

Slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine ir užtikrinti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus.

Funkciniai

Slapukai naudojami siekiant įsiminti naudotojų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos).