Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Ką svarbu žinoti

Kodėl verta kreiptis kuo anksčiau?

Jei planuojate prisijungti prie dujų skirstymo sistemos, rekomenduojame kuo anksčiau kreiptis į ESO, nes šis procesas nėra trumpas.

Į ESO kreiptis verta net ir tuomet, jei prie dujų tinklų planuojate jungtis tik ateityje, nes mes į Jūsų ketinimą galėsime atsižvelgti sudarydami dujofikavimo planus.

Dujotiekio statybos trukmę gali lemti:

  • projekto dydis (dujotiekio ilgis, investicijų dydis ir pan.);
  • derinimas su atsakingomis institucijomis ir žemių savininkais;
  • statybos darbų trukmė ir laikas;
  • oro sąlygos, nes šaltuoju metų laikotarpiu dujotiekio statybos darbai nėra vykdomi.

Dujotiekis paprastai statomas iki sklypo ribos ar iki licencijuojamos veiklos teritorijos ribų. Dujų sistema sklypo ribose (ar prijungiamos naujos dujų įmonės licencijuojamos veiklos teritorijos ribose) įsirengia pats vartotojas ar kita dujų įmonė.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai