Susisiekime

Atsiskaitymas už ESO teikiamas paslaugas

Už nupirktą, skirstytą dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpį, vartotojai ir sistemos naudotojai atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

Atsiskaityti privaloma iki gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo, pirkimo-pardavimo ar skirstymo paslaugų sutartyse nurodytos dienos.

Neatsiskaičius sutartyse nustatytais terminais, skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai už vėlavimą laiku atsiskaityti apskaičiuojami kartą per mėnesį.

Vartotojui ar sistemos naudotojui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas šios sutarties sąlygas, taip pat jei vartotojui ar sistemos naudotojui pradėta bankroto procedūra, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad vartotojas ar sistemos naudotojas nevykdys savo prievolių pagal šią sutartį, ESO turi teisę atsiskaitymų už paslaugas užtikrinimui iš vartotojo ir sistemos naudotojo reikalauti:

  • trumpesnių atsiskaitymo terminų;
  • už perkamas gamtines dujas ir suteikiamas skirstymo paslaugas mokėti iš anksto (avansu).
  • laidavimo sutarties, banko ar kitos kredito įstaigos garantijos.

Jei ESO pareikalauja trumpesnių atsiskaitymo terminų ar mokėti iš anksto, sistemos naudotojas už reikalingą skirstyti dujų kiekį per kitą ataskaitinį laikotarpį moka pagal ESO pateiktą sąskaitą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Atliktas išankstinis mokėjimas užskaitomas pagal faktiškai skirstytą dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpį – permokėta suma įskaitoma į būsimą mokėjimą, o nesumokėtą sumą sistemos naudotojas sumoka sutartyje nustatyta tvarka.

Jei vartotojas ar sistemos naudotojas laiku neatsiskaito už gamtinių dujų tiekimą ar skirstymą, ESO, iš anksto įspėjusi, gali apriboti arba nutraukti dujų tiekimą.