Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Garantinio dujų tiekimo kainos

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis gamtinių dujų tiekimas, garantinio gamtinių dujų tiekimo kaina yra apskaičiuojama kaip faktinės kiekvieno mėnesio gamtinių dujų įsigijimo kainos ir nustatytos garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos suma.

Nustatyta garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kaina nebuitiniams vartotojams: 

Klientų
grupė
gamtinių dujų suvartojimas per kalendorinius metus paslaugos kaina
eur/mWh be pvm
1

iki 500 m³ (iki 5200 kWh)

3,247

2

nuo 500 m³ iki 20000 m³ 
(nuo 5200 kWh iki 207980 kWh)

3,247

Garantinio tiekimo paslauga teikiama nebuitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja iki 20 tūkst. kubinių metrų gamtinių dujų.

SVARBU: Apskaičiuojant galutinę kainą vartotojams už patiektas gamtines dujas atitinkamai gali būti pridedama konkrečios perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo kainos, jei tokios yra nustatytos ir taikomos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai