Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Garantinio dujų tiekimo kainos

Garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kaina nebuitiniams vartotojams:

Garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugoslaikotarpis paslaugos kaina
eur/mWh
 be pvm
2019 m. balandžio mėn. 24,64
2019 m. kovo mėn.  27,51
2019 m. vasario mėn. 30,38
2019 m.  sausio mėn. 32,19
nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. 28,60

Nuo 2019 m. sausio 1 d. vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis gamtinių dujų tiekimas, garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos gamtinių dujų biržoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Garantinio tiekimo paslauga nebuitiniams vartotojams, kurie per metus suvartoja iki 20 tūkst. kubinių metrų gamtinių dujų, teikiama iki 2019 m. gegužės 1 d

SVARBU: Apskaičiuojant galutinę kainą vartotojams už patiektas gamtines dujas atitinkamai pridedamos taikytinos konkrečios gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, tiekimo saugumo dedamosios kainos.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba