Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai

Ką daryti pajutus nuotekį

Dujų nuotėkis susidaro gamtinėms dujoms susimaišius su oru. Dėl menkiausios kibirkšties (paspaudus elektros skambutį, įjungiant ar išjungiant elektros jungiklį ir pan.) ar atviros liepsnos šis mišinys gali sprogti. Todėl labai svarbu, kad tinkamai reaguotumėte užuodę dujų kvapą. Pajutę kvapą kuo skubiau:

  • užsukite dujų čiaupą prieš dujų prietaisą ir prietaiso čiaupą;
  • atidarykite langus, duris ir sukėlus skersvėjį vėdinkite patalpas;
  • nedekite degtukų;
  • nejunkite elektros prietaisų ir jungiklių;
  • jei dujų kvapo nebesijaučia, vis tiek nesinaudokite dujiniu prietaisu, vėdinkite patalpas
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba
Dingus elektrai