Susisiekime

Svarbiausios saugaus elgesio taisyklės

Ką būtina žinoti apie dujas?

 • Gamtinės dujos yra nenuodingos, bespalvės ir bekvapės, gaunamos iš žemės gelmių, išvalomos ir tiekiamos klientams. Tam, kad būtų užuodžiamos, joms suteiktas dirbtinis kvapas;
 • Už saugų dujų vartojimą ir dujų eksploatavimą atsakingas pats klientas;
 • Dujinio prietaiso įrengimą, reguliavimą, techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai;
 • Besinaudojantys dujų prietaisais klientai privalo mokėti jais saugiai mokėti naudotis, vadovautis prietaisų gamintojų instrukcijomis, periodiškai atlikti prietaisų techninį patikrinimą;
 • Dujinių prietaisų savininkai privalo pasirūpinti, kad būtų apmokyti visi, kurie naudojasi prietaisais;
 • Kaip saugiai naudotis dujiniais prietaisais, privalo apmokyti juos įrengusios įmonės ar asmenys;
 • Dujų nuotėkis susidaro gamtinėms dujoms susimaišius su oru. Šis mišinys gali sprogti dėl menkiausios kibirkšties (įjungiant ar išjungiant elektros jungiklį, įnešus atvirą liepsną, rūkant);
 • Būti patalpoje, kur nuteka dujos, pavojinga gyvybei – trūkstant deguoniui žmogus gali uždusti;
 • Nevisiškai sudegus dujoms , išsiskiria nuodingos smalkės. Net ir trumpai kvėpuoti smalkinu oru – pavojinga gyvybei;
 • Gamtinės dujos yra beveik grynas metanas, kuris lengvesnis už orą. Besikaupdamos patalpos viršutinėje dalyje, jos užpildys patalpą nuo lubų žemyn, o apatinėje dalyje oras išsilaikys ilgiau.

Kaip saugiai naudoti gamtines dujas?

 • Prieš naudodamiesi dujiniu prietaisu išvėdinkite patalpą;
 • Prieš jungdami dujinės viryklės orkaitę porai minučių ją atidarykite;
 • Prieš atsukdami dujotiekio  čiaupą prieš prietaisą, patikrinkite, ar visi dujinio prietaiso čiaupai yra užsukti;
 • Norėdami uždegti degiklį, vadovaukitės taisykle  - ugnis (kibirkštis) turi „laukti“ dujų, o ne atvirkščiai. Pirmiausia priartinkite degiklio liepsną, po to atsukite čiaupą;
 • Jei naudojate dūmtraukį ir/ ar patalpų vėdinimo sistemą, prieš įjungdami ar įjungę dujinius prietaisus, patikrinkite trauką;
 • Jei netikėtai nutrūksta dujų tiekimas, skubiai užsukite čiaupą prieš dujinį prietaisą;
 • Visi dujas deginantys įrenginiai, į kuriuos tiekiama elektros energija, turi būti įžeminti ;
 • Baigę naudotis dujiniais prietaisais pirmiausia užsukite čiaupą prieš dujinį prietaisą.

Ką draudžiama daryti?

 • Naudoti dujines virykles, orkaites šildyti patalpas, džiovinti skalbinius;
 • Palikti veikiančią dujinę viryklę be priežiūros;
 • Palikti nešvarius dujinės viryklės degiklius;
 • Statyti indus tiesiai ant dujinės viryklės degiklių;
 • Užgesinti liepsną užpučiant ugnį;
 • Prie dujinio prietaiso laikyti degiąsias medžiagas;
 • Užklijuoti, užkišti ar užstatyti daiktais vėdinimo kanalų angas;
 • Tvirtinti prie dujotiekių pašalinius daiktus;
 • Slėpti dujotiekį nevėdinamuose kanaluose, pakabinamų lubų ertmėse, nišose;
 • Jungti ištraukiamąjį vėdinimą, jeigu nėra oro pritekėjimo angų į patalpą, kurioje sumontuoti dujiniai prietaisai.