Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų apskaitos sistemos įrengimas

Kaip įrengti dujų skaitiklį ir dujų slėgio reguliatorių?

Dujų skaitikliai įrengiami visiems klientams, sudariusiems gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį su pasirinkta dujų tiekimo įmone.

Dujų slėgio reguliavimo įtaisas ir dujų skaitiklis įrengiami prie žemės sklypo ribos. Jie turi būti įrengti taip, kad būtų galima lengvai patikrinti jų būklę, rodmenis, jei reikia, ir skaitiklį pakeisti.

Svarbiausi reikalavimai įrengiant dujų skaitiklį:

  • Atstumas nuo grindų iki dujų skaitiklio apačios turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m.
  • Vertikalus atstumas nuo grindų iki dujų skaitiklio jungčių su dujų vamzdžiais turi būti ne didesnis kaip 2,5 m.
  • Horizontalus atstumas nuo dujinės viryklės, dujinio šildytuvo ir dujinio šildymo katilo turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m.
  • Vertikalus atstumas nuo dujinio prietaiso iki dujų skaitiklio apačios turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Jei yra įrengtas apsauginis skydas arba garų surinkimo gaubtas, dujų skaitiklį galima įrengti virš jo.
  • Jeigu dujų skaitikliai įrengiami spintelėse arba uždarose nišose, jų viršuje bei apačioje turi būti įrengtos ne mažesnio kaip 5 cm2 ploto vėdinimo angos ir langelis, kad būtų galima patikrinti skaitiklio rodmenis. Šis reikalavimas netaikomas virtuvės baldų spintelėse montuojamiems dujų skaitikliams.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba