Susisiekime
Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba

Dujų sistemos įrengimas

Dujų sistema Jūsų valdose turi būti įsirengta pagal ESO pateiktas prijungimo sąlygas. Šias sąlygas gausite pateikę prašymą ESO. Jį galite pateikti kartu su prašymu prisijungti prie skirstomųjų dujų tinklų.

Daugiau informacijos apie prisijungimą rasite čia.

Prisijungimo sąlygas sudaro techninių ir ekonominių prisijungimo sąlygų aprašas, kuriame 
nurodoma:

 • numatoma kliento dujų sistemos prijungimo vieta;
 • dujotiekio skersmuo prijungimo vietoje, mm;
 • maksimalus dujų slėgis prijungimo taške, bar;
 • minimalus dujų slėgis prijungimo taške, bar;
 • maksimali dujų transportavimo galia prijungimo taške, m3/val.;
 • maksimali dujų transportavimo galia prijungimo taške, m3/parą;
 • dujų sistemos įrengimo terminai;
 • mokėjimo už prijungimą sąlygos, prijungimo įmokos dydis ir apskaičiavimas.

Sistemą savo valdose galite pradėti įsirenginėti ne anksčiau prijungimo sutartyje nurodyto termino, t.y. tik tuomet, kai ESO gaus leidimą dujų skirstymo sistemos statybai. Taip pat Jūsų sistema turi būti pastatyta ne vėliau už prijungimo sutartyje nurodytą terminą.

Užsakykite dujų sistemos projektą

Savo sistemos (įrengiamos Jūsų valdose) projektą ir montavimo darbus turite užsakyti šiems darbams atlikti licenciją turinčioje įmonėje.

Pateikite dokumentus

Iki prijungimo sutartyje nurodytos datos ESO pateikite kliento sistemos statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus:

 1. Jūsų dujų sistemos projekto kopiją;
 2. Jūsų dujų sistemos statybos techninio paso kopiją;
 3. Požeminių dujotiekių geodezinę nuotrauką (grafinis ir skaitmeninis formatas);
 4. Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą pažymą apie Jūsų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą;
 5. Prieš dujų paleidimą į Jūsų dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai, nurodyti Jūsų dujų sistemos statybos techniniame pase, dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių (Žin.,2012, Nr.3-96) 11 priede.

Toliau prijungimas vykdomas taip, kaip aprašyta rubrikoje „Dujų įsivedimo procesas“.

Klientų aptarnavimas
Dujų avarinė tarnyba